Årskurs 3

Årskurs 3

Alla barn i årskurs 3 i nordvästra Skåne erbjuds ett studiebesök på NSRs anläggningar. Här hittar information om besöket och lektionsmaterial som passar årskurs 3.

Vårt avfall måste ingå i kretsloppet på ett förståndigt sätt. I programmet ”Sopor i retur” får eleverna i klass 3 veta vad som händer med vårt avfall och hur vi kan minska materialanvändningen genom att återanvända och återvinna sopor. Eleverna får lära sig var olika material kommer från, hur dessa kan passa in i kretsloppet och hur vi ska sortera avfallet i skolan och hemma för att detta ska fungera. Vi introducerar också Avfallstrappan (Avfallshierarkin) och diskuterar hur vi kan minska mängden sopor genom att göra kloka val.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window