Skatt på avfallsförbränning införs 1 april 2020

Skatt på avfallsförbränning införs 1 april 2020

Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns. Skatten syftar bland annat till att hjälpa Sverige nå sina miljömål och skapa en mer resurseffektiv avfallshantering där ökad sortering och materialåtervinning sker.

Den nya skatten börja gälla  den 1 april 2020.  Med hänvisning till denna nya skatt så kommer behandlingsavgiften  att revideras i motsvarande mån. Det innebär att  priser för verksamhetsavfall kommer att höjas med följande summor de kommande åren:

2020-04-01: 75 kr per ton

2021-01-01: 100 kr per ton

2022-01-01: 125 kr per ton

Våra prislistor för verksamhetsavfall    är  uppdaterade med de nya priserna. I dessa prislistor är det i dagsläget enbart priserna för  grovavfall till sortering som  påverkas.  Andra priser kan dock komma att påverkas av förbränningsskatten.