Sesam öppnar nya dörrar för NSR

Hösten 2019 började vi använda Swedlocks digitala nyckel till soprum med låst dörr i Helsingborgs kommun. Det innebär att chaufförerna istället för 14 000 nycklar, numera bara behöver en enda.

Drygt ett och ett halvt år in i projektet, som fiffigt nog kallas Sesam, är det idel positiva effekter. I Helsingborgs kommun finns det omkring 2000 soprum med låsta dörrar. På ett vanligt pass kunde en chaufför tidigare ha en nyckelknippa med uppemot 100 nycklar. Nu räcker det med en enda nyckel som aktiveras med dagens tömningsställen inför varje arbetspass.

-Det underlättar verkligen vår arbetsdag. Framförallt när chaufförer får hoppa in på rundor de inte är vana vid. Tidigare kunde det ta tid att hitta rätt nyckel vid varje tömning. Nu har vi bara en nyckel att hålla reda på, säger Martin Gren, transportledare.

Det underlättar verkligen vår arbetsdag. Framförallt när chaufförer får hoppa in på rundor de inte är vana vid. Tidigare kunde det ta tid att hitta rätt nyckel vid varje tömning. Nu har vi bara en nyckel att hålla reda på, säger Martin Gren, transportledare.

Snabbare extratömningar

En annan fördel med de digitala nycklarna är att sopbilar som är ute i drift kan hjälpa till med extratömningar utan att behöva köra in till kontoret och hämta en nyckel. Det sparar mycket tid. De digitala nycklarna leder även till färre reklamationer.

-Nu kommer vi alltid in i soprummet, innan kunde det vara så att chauffören inte hittade rätt nyckel. Då fick vi lämna det otömt och kunden fick reklamera. Nu kan vi från transportledningen styra vilka soprum varje nyckel har tillgång till, fortsätter Martin Gren.

Högre säkerhet

En annan stor skillnad mot tidigare gäller säkerheten. Om chauffören tappar bort en nyckel så spärrar transportledningen bara den, då går den inte att använda. Om en vanlig nyckel tappas bort så kan den hittas av obehöriga. Det är dessutom svårt att tömma avfall i soprum utan nyckel och ibland kunde det dröja innan vi fick in en ny.

Systemet skapar synergieffekter med andra användare

Sedan tidigare använder även Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) digitala nycklar från Swedlock. Genom att ge varandra tillgång till vissa lås skapas stora synergieffekter. NSR kan få tillgång till bommar och grindar som annars hade hindrat sopbilarna från att komma fram. RSNV kan i sin tur få tillgång till soprum. På så sätt kan insatstiderna minskas, bränder släckas snabbare och räddningstjänsten behöver inte slå in dörrar vilket minskar kostnaderna.

Fler kommuner på tur

Med tanke på de effekter systemet haft i Helsingborg hoppas vi kunna införa digitala nycklar även i våra andra ägarkommuner, säger Lennart Jensen, upphandlingsstrateg och ansvarig för implementeringen i Helsingborg.