Säckstopp gav ökad återvinning

Säckstopp gav ökad återvinning

Sedan årsskiftet tar NSR inte emot säckar med blandat avfall på återvinnings­centralerna i nordvästra Skåne. Säckstoppet har lett till att felsorteringen minskat kraftigt: Nu går nästan 50 procent mer material till återbruk och återvinning istället för att förbrännas.

Syftet med säckstoppet är att rädda mer avfall till återbruk och materialåtervinning.

– Våra analyser visade att hela 70 procent i säckarna var felsorterat tidigare. I säckarna gömde sig bland annat förpackningar, textilier och matavfall – avfall som kan återbrukas eller återvinnas så vi sparar på jordens resurser. Dessutom fanns där en del farligt avfall, till exempel elektronik, som det är extra viktigt att sortera rätt, berättar Anna-Karin Falkenström, enhetschef för NSR:s återvinnings­centraler.

Mindre till förbränning

Numera måste besökarna tömma säcken och sortera avfallet i rätt container, vilket resulterat i att betydligt mer räddas till återbruk och återvinning.

2000 ton mer material har räddats till återbruk och återvinning

– De första fem månaderna i år har vi skickat hälften så mycket till förbränning jämfört med samma period förra året. Det innebär att 2000 ton mer material har räddats till återbruk och återvinning, konstaterar Anna-Karin och fortsätter:

– Det man blivit bättre på att sortera ut är framförallt textilier, övrig hårdplast, förpackningar och tidningar. Dessutom fanns tidigare en del mat- och restavfall i säckarna som nu i större utsträckning hamnar där det ska – i sopkärlet hemma.

Vi har bara ett jordklot

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot, vilket inte är hållbart. NSR arbetar ständigt för att minska mängden avfall och för att så mycket som möjligt av det avfall som uppstår ska snurra i kretsloppet genom återbruk och materialåtervinning.

Resultatet av töm säcken är långt över förväntan, nordvästskåningarna har verkligen tagit till sig budskapet.

– Resultatet av töm säcken är långt över förväntan, nordvästskåningarna har verkligen tagit till sig budskapet. Vi upplever att invånarna vill göra rätt och bidra till en hållbar framtid, säger Anna-Karin.

Är du osäker på hur du ska sortera? Fråga personalen på din återvinnings­central.

Töm säcken  och återvinn mer – läs mer om säckstoppet här