Röda boxen utgår 1 april 2019

Röda boxen utgår 1 april 2019

I Bjuvs, Båstads, Åstorps och Ängelholms kommun har villafastigheter tidigare haft tillgång till tjänsten röd box. En röd insamlingslåda med lock för att samla farligt avfall och småelektronik.

I samband med att ny taxa börjar gälla kommer hämtning av röd box att upphöra. Antalet beställningar har de senaste åren varit väldigt lågt och motiverar inte längre kostnaden för hanteringen. Elektronikavfall och farligt avfall kan du i fortsättningen lämna på de befintliga inlämningsställen som listas nedan. Klicka på respektive ställe för mer information.