Risk för kö till återvinningscentralerna

Risk för kö till återvinningscentralerna

För att minska smittspridningen av coronaviruset släpper vi bara in ett begränsat antal besökare åt gången på återvinningscentralerna. Detta gör att det ofta bildas långa köer. Därför vädjar vi: om möjligt – besök oss gärna en vardag .

Vi har väldigt högt tryck på våra återvinningscentraler på helgerna med långa bilköer utanför bommarna. För att minska trycket och köerna vädjar vi – planera ditt besök på återvinningscentralen genom att:

  • Om möjligt – besök oss en vardag.
  • Se över vad du kan skänka, sälja, återbruka istället för att slänga.
  • Sortera ditt avfall hemifrån så att ditt besök går snabbt och smidigt.
  • Kom i god tid. Du ska hinna sortera ditt avfall innan återvinningscentralen stänger. Räkna med lång kötid på helgen.
  • Har du ett villaabonnemang i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp eller Ängelholm kan du beställa hämtning av grovavfall vid din fastighet 6 ggr/år.

Tips på bra besökstider

Här har vi sammanställt vilka dagar och tider som det oftast är mycket folk och riskerar att bli kö:

Bjuv ÅVC
Helsingborg ÅVC
Höganäs ÅVC
Åstorp ÅVC
Ängelholm ÅVC

Öppettider under storhelger

Här hittar du öppettiderna för återvinningscentralerna under storhelgerna