Renhållningschef Cecilia Holmblad får ny tjänst i Lund

Vid årsskiftet lämnar NSR:s renhållningschef sitt uppdrag för nya utmaningar som direktör för Lunds renhållningsverk.

Cecilia Holmblad har varit verksam inom renhållningsbranschen över 23 år varav de senaste tio åren på nuvarande tjänst. Hos NSR har hon haft i uppdrag att samordna och utveckla renhållningen i de sex ägarkommunerna, varav den sista kommunen lämnade över renhållningsuppdraget till bolaget 2020.

Vi gratulerar Lunds renhållningsverk till en bra rekrytering och önskar Cecilia stort lycka till i sitt nya uppdrag. Inom kort inleder vi processen för att säkerställa att vi har rätt kompetens att fortsätta driva kommunala renhållningsfrågor som ett de av ledande renhållningsbolagen i landet.