NSR inviger produktionsanläggning för biokol

Idag inviger NSR Sveriges största produktionsanläggning för biokol tillverkat av trädgårdsavfall. Samtidigt invigds även det första svenska kompetenscentret för biokol.

Biokolsanläggningen kommer att tillverka 1 500 ton biokol årligen. Råvaran består av 7 000 ton trädgårdsavfall från stadens parker och invånarnas trädgårdar och därmed skapas ett lokalt kretslopp. Som en biprodukt i processen produceras även ett överskott på drygt 11 GWh fjärrvärme som ger värme till cirka 700 hushåll varje år.

Här kan du läsa mer om NSR:s satsning på biokol

Första kompetenscentret för biokol i Sverige

Helsingborgs stad och NSR vill vara ett kunskapsnav för utveckling av biokol i Sverige. Här ska användning av biokol utvecklas inom olika områden i samverkan med aktörer i branschen. Därför har NSR också uppfört ett kompetenscenter kallat RecoPark, där forskare, akademi, företag och andra intressenter ska kunna testa sina idéer i labbmiljö eller pilotskala.

NSR och Klimatklivet har tillsammans investerat ca 50 miljoner kr i produktionsanläggningen, varav Klimatklivets del är 12,5 miljoner. Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd till olika åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten.

Kompetenscentret innehåller även en utställning om biokol, lokaler för utbildning samt kontor. Här finns också en nyinvigd utställning om avfallets historia och om NSR som firar 40-årsjubileum i år. Framöver vill NSR skapa ett nätverk med aktörer från akademin, kommuner och privata företag som får möjlighet att använda kompetenscentret för forskning och utveckling inom biokol.

Skiss över NSR:s kompetenscenter för biokol.