Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Projektbanken

NSR deltar i en rad externt finansierade projekt för att tillsammans med samarbetspartners driva utvecklingen framåt i vår sektor. Läs mer om de projekt vi är delaktiga i nedan.
Biodolomer for Life

Beskrivning:

Projektet syftat till att visa hur fossilbaserade och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial kan ersättas med ett nytt material kallat Biodolomer, utvecklat av GAIA Biomaterials. NSR:s roll i projektet är att objektivt utvärdera demonstrationer av produkterna.

Läs mer om projektet här:
http://biodolomerforlife.se/

Kontaktperson på NSR:
Angelika Blom

Projektet pågår:
Juni 2016 – december 2019

Projektdeltagare:
Projektpartners är Gaia Biomaterials, Båstads kommun och NSR.

Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement)

Beskrivning:
Cleantech TIPP syftar till att utveckla samspelet mellan offentlig efterfrågan och marknadens utbud av lösningar för att främja utvecklingen av innovativa lösningar. NSR deltar med pilotprojektet Digitalisering av NSR på tema Innovation inom avfallssektorn. Målet är att utveckla och testa lösningar och tjänster som ska förbättra avfallshantering och service inom sektorn.

Läs mer om projektet här:
www.gate21.dk/project/cleantech-tipp/

Kontaktperson på NSR:
Björn Jacobsson

Projektet pågår:
Mars 2016 – februari 2019

Projektdeltagare:
Gate21. Övriga partners är Helsingborgs stad, Öresundskraft,  NSR, Köpenhamns kommun, Frederiksbergs kommun, Høje-Taastrups kommun, Allerøds kommun, Albertslunds kommun, Malmö stad, BOFA, Sysav Utveckling, Sustainable Business Hub, Dansk SymbioseCenter, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Aalborg Universitet, Lunds Universitet, Processio och Concito.

Deponier som gruvor 2.0

Beskrivning:
Projektet syftar till att öka kunskapen om landfill mining och vad det finns för ekonomiska och miljömässiga möjligheter att gräva ut gamla deponier.

Kontaktperson på NSR:
Amanda Widén 

Projektet pågår:
Oktober 2014 – december 2017

Projektdeltagare:
Projektägare är Industriell miljöteknik, (IEI), Linköpings universitet. Övriga projektdeltagare är NSR, Stena metall AB och Tekniska Verken i Linköping AB.

RECO LAB

Beskrivning:
RECO LAB är en förkortning av Recovery Lab, Sweden. Inom projektet utvecklas en öppen, fysisk och virtuell testmiljö där privata och offentliga aktörer tillsammans med akademin kan utveckla nya tekniska lösningar och tjänster inom vatten och avfall i förbindelse med ett unikt sorterande avlopps- och avfallssystem som kan skapa en hållbar och cirkulär kedja.

Kontaktperson på NSR:
Angelika Blom

Projektet pågår:
Januari 2016 – december 2019

Projektdeltagare:
Helsingborgs stad, NSR, NSVA, Sweden Water Research, Lunds universitet, Sustainable Business Hub, Water Innovation Accelrator, Ekobalans, InUse, Jets Sverige, Rhetikfabriken, SLU, Tyréns, WSP och Öresundskraft.

Läs mer om projektet här:
http://www.swedenwaterresearch.se/projekt/reco-lab/

Reviving Baltic Resilience

Beskrivning:
Projektet syftar till att förebygga utsläpp av farliga och oönskade partiklar till Östersjön genom tekniska lösningar och samarbete inom South Baltic-regionen. NSR genomför ett delprojekt inom lakvattenrening i Höganäs.

Läs mer om projektet här:
https://chem.pg.edu.pl/rbr/main-page

Kontaktperson på NSR:
Amanda Widén

Projektet pågår:
Juli 2017 – juni 2020

Projektdeltagare:
Projektägare är Gdansk University of Technology. Övriga partners är NSR, Klaipeda Universit, KSRR,  Linnaeus University, Industrial Development Center South, Pomeranian Special Economic Zone Ltd. Municipality of Palanga, List of associated partners, Liepaja University, Port of Gdansk Authority SA, CleantechInn och IMCG.

Testbädd Vera Park – Urban Magma

Beskrivning:

NSR utvecklar en testbädd där offentlig sektor, akademi och näringsliv testar framtida och innovativa avfalls- och återvinningslösningar i en industriell miljö. Vera Park är en satsning i innovationssystemet Urban Magma. Läs mer om Vera Park här.

Kontaktperson på NSR:
Conny Wettergren

Testproduktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall

Beskrivning:
Projektet undersöker möjligheten att producera miljöanpassade spånplattor från träavfall och därmed öka mängden träavfall som materialåtervinns. Femton kombinationer av alternativa bindemedel och olika typer av träavfall testas. Projektet syftar också till att utveckla metoder för sortering och förbehandling av träavfall på avfallsanläggningar.

Kontaktperson på NSR:
Maria Ledström

Projektet pågår:
Juni 2017 – Juni 2019

Projektdeltagare:
NSR tillsammans med Lunds universitet och MTA Bygg och anläggning AB.

Avslutade projekt

Biogas2020: Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning – steg 1

Beskrivning:
Biogas 2020 är att samarbete för biogasutveckling i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak. NSR medverkar i delprojektet Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning – steg 1 där man anpassar teknik för hantering av rötrest från våtrötat hushållsavfall så att det kan användas i näringsbevattningssystem.

Slutrapport:
Här kan du läsa slutrapporten från delprojektet och här kan du läsa om projektet i sin helhet.

Kontaktperson på NSR:
Angelika Blom

Projektet pågår:
2015-2018

Projektdeltagare:
Projektägare för Biogas2020 är Innovatum AB. Delprojektägare är Hushållningssällskapet i Skåne med NSR som partner. Projektet omfattar ett brett partnerskap med svenska, danska och norska aktörer från offentlig verksamhet, forskning och utveckling och näringsliv.

Läs mer om projektet här:
https://www.biogas2020.se/projektet/parter/

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close