Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Projektbanken

NSR deltar i en rad externt finansierade projekt för att tillsammans med samarbetspartners driva utvecklingen framåt i vår sektor. Läs mer om de projekt vi är delaktiga i nedan.
Biodolomer for Life

Beskrivning:

Projektet syftat till att visa hur fossilbaserade och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial kan ersättas med ett nytt material kallat Biodolomer, utvecklat av GAIA Biomaterials. NSR:s roll i projektet är att objektivt utvärdera demonstrationer av produkterna.

Läs mer om projektet här:
http://biodolomerforlife.se/

Kontaktperson på NSR:
Angelika Blom

Projektet pågår:
Juni 2016 – december 2019

Projektdeltagare:
Projektpartners är Gaia Biomaterials, Öresundskraft och NSR.

Anläggning för produktion av biokol

Beskrivning:
NSR planerar för att bygga en anläggning för produktion av biokol. Biokol ska produceras från park- och trädgårdsavfall som samlas in lokalt i nordvästra Skåne och som inte kan komposteras.  Anläggningen finansiera med stöd från Klimatklivet.

Projektet pågår:
Januari 2019 – december 2020

Kontaktperson på NSR:
Ludvig Landen

Deponier som gruvor 2.0

Beskrivning:
Projektet syftar till att öka kunskapen om landfill mining och vad det finns för ekonomiska och miljömässiga möjligheter att gräva ut gamla deponier.

Läs mer om projektet här:
Resurser 2.0

Kontaktperson på NSR:
Amanda Widén 

Projektet pågår:
Oktober 2014 – december 2017

Projektdeltagare:
Projektägare är Industriell miljöteknik, (IEI), Linköpings universitet. Övriga projektdeltagare är NSR, Stena metall AB och Tekniska Verken i Linköping AB.

RECO LAB

Beskrivning:
RECO LAB är en förkortning av Recovery Lab, Sweden. Inom projektet utvecklas en öppen, fysisk och virtuell testmiljö där privata och offentliga aktörer tillsammans med akademin kan utveckla nya tekniska lösningar och tjänster inom vatten och avfall i förbindelse med ett unikt sorterande avlopps- och avfallssystem som kan skapa en hållbar och cirkulär kedja.

Kontaktperson på NSR:
Angelika Blom

Projektet pågår:
Januari 2016 – december 2019

Projektdeltagare:
Helsingborgs stad, NSR, NSVA, Sweden Water Research, Lunds universitet, Sustainable Business Hub, Water Innovation Accelrator, Ekobalans, InUse, Jets Sverige, Rhetikfabriken, SLU, Tyréns, WSP och Öresundskraft.

Läs mer om projektet här:
http://www.swedenwaterresearch.se/projekt/reco-lab/

Reviving Baltic Resilience – Återupprätta Östersjöns motståndskraft

Beskrivning:
Projektet syftar till att förebygga utsläpp av farliga och oönskade partiklar till Östersjön genom tekniska lösningar och samarbete inom South Baltic-regionen. NSR genomför ett delprojekt där vi undersöker tre olika anläggningar för att rena lakvatten från PFOS.  Vi testar en högteknologiskt, en lågteknologisk och en konventionell anläggning.  Anläggningar kommer att utvärderas utifrån miljö och ekonomi.

Läs mer om projektet här:
https://chem.pg.edu.pl/rbr/main-page

Kontaktperson på NSR:
Anna Sorelius

Projektet pågår:
Juli 2017 – juni 2020

Projektdeltagare:
Projektägare är Gdansk University of Technology. Övriga partners är NSR, Klaipeda Universit, KSRR,  Linnaeus University, Industrial Development Center South, Pomeranian Special Economic Zone Ltd. Municipality of Palanga, List of associated partners, Liepaja University, Port of Gdansk Authority SA, CleantechInn och IMCG.

Testbädd Vera Park – Urban Magma

Beskrivning:

NSR utvecklar en testbädd där offentlig sektor, akademi och näringsliv testar framtida och innovativa avfalls- och återvinningslösningar i en industriell miljö. Vera Park är en satsning i innovationssystemet Urban Magma. Läs mer om Vera Park här.

Kontaktperson på NSR:
Björn Jacobsson

Förbättra institutionell kapacitet för industriell och urban symbios i Svenska regioner

Beskrivning:

Projektets syfte är att stödja utvecklingen av nätverk för industriell och urban symbios med målet att stärka de regionala miljömässiga och affärsmässiga vinsterna. Projektets mål är att samproducera och sprida ny kunskap om: – tillståndet och utvecklingen av den regionala institutionella kapaciteten för IUS i fem svenska regioner, – hur man kan stärka denna regionala institutionella kapacitet i praktiken.

Projektet pågår:
Januari 2018-december 2019

Kontaktperson på NSR:
Lotta Lewis-Jonsson

Testproduktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall

Beskrivning:
Projektet undersöker möjligheten att producera miljöanpassade spånplattor från träavfall och därmed öka mängden träavfall som materialåtervinns. Femton kombinationer av alternativa bindemedel och olika typer av träavfall testas. Projektet syftar också till att utveckla metoder för sortering och förbehandling av träavfall på avfallsanläggningar.

Kontaktperson på NSR:
Mahmood Hameed

Projektet pågår:
Juni 2017 – Juni 2019

Projektdeltagare:
NSR tillsammans med Lunds universitet och MTA Bygg och anläggning AB.

Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av avfall

Beskrivning:
Målet med projektet är att utveckla en behandlingsteknik av lätt förorenade jordmassor med biokol för att stabilisera föroreningarna och förbättra jordens kvalité i syfte att minska miljörisker och uppkomst av avfall. Biokol är ett känt jordförbättringsmaterial som kan förbättra markens bördighet, men det kan samtidigt binda föroreningar och minska spridningen av dessa.

Läs mer om projektet här:
http://projects.swedgeo.se/biokol/

Kontaktperson på NSR:
Anna Sorelius

Projektet pågår:
Juni 2018 – till juni 2020

Projektdeltagare:
Statens Geotekniska Institut (SGI) (projektägare), NSR, SLU, Kungliga Tekniska Högskolan och Örebro Universitet

Framtidens intelligenta mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO)

Beskrivning:

FIMO är ett projekt med övergripande mål att främja framtidens intelligenta och hållbara mobilitetslösningar i och runt Köpenhamnsområdet. Projektet ska underlätta för nya mobilitetstjänster och öka möjligheten för integrerade lösningar.
Vera Park/NSR deltar som kunskapspartner i samarbete med Lunds universitet.

Läs mer om projektet:
https://www.gate21.dk/fremtidens-intelligente-mobilitet-i-greater-copenhagen/

Kontaktperson på NSR:
Lotta Lewis-Jonsson

Projektet pågår:
Augusti 2018– Juli 2021

Projektpartners:
Region Huvudstaden, Region Skåne, Region Själland, Gate 21, Movia, Glostrup kommun, Hvidovre kommun, Köge kommun, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Vera Park/NSR, Innovation Skåne, Trafikverket, Malmö Universitet

Avslutade projekt

Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement)

Beskrivning:
Cleantech TIPP syftar till att utveckla samspelet mellan offentlig efterfrågan och marknadens utbud av lösningar för att främja utvecklingen av innovativa lösningar. NSR deltar med pilotprojektet Digitalisering av NSR på tema Innovation inom avfallssektorn. Målet är att utveckla och testa lösningar och tjänster som ska förbättra avfallshantering och service inom sektorn.

Läs mer om projektet här:
www.gate21.dk/project/cleantech-tipp/

Kontaktperson på NSR:
Björn Jacobsson

Projektet pågår:
Mars 2016 – februari 2019

Projektdeltagare:
Gate21. Övriga partners är Helsingborgs stad, Öresundskraft,  NSR, Köpenhamns kommun, Frederiksbergs kommun, Høje-Taastrups kommun, Allerøds kommun, Albertslunds kommun, Malmö stad, BOFA, Sysav Utveckling, Sustainable Business Hub, Dansk SymbioseCenter, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Aalborg Universitet, Lunds Universitet, Processio och Concito.

Biogas2020: Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning – steg 1

Beskrivning:
Biogas 2020 är att samarbete för biogasutveckling i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak. NSR medverkar i delprojektet Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning – steg 1 där man anpassar teknik för hantering av rötrest från våtrötat hushållsavfall så att det kan användas i näringsbevattningssystem.

Slutrapport:
Här kan du läsa slutrapporten från delprojektet och här kan du läsa om projektet i sin helhet.

Kontaktperson på NSR:
Angelika Blom

Projektet pågick:
2015-2018

Projektdeltagare:
Projektägare för Biogas2020 var Innovatum AB. Delprojektägare var Hushållningssällskapet i Skåne med NSR som partner. Projektet omfattade ett brett partnerskap med svenska, danska och norska aktörer från offentlig verksamhet, forskning och utveckling och näringsliv.

Läs mer om projektet här:
https://www.biogas2020.se/projektet/parter/

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt
Snabblänkar

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580