Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll
NSR gör tillsammans med samarbetspartners nära 3 miljoner tömningar av avfallskärl varje år. Men vårt uppdrag innefattar inte enbart att förvalta hanteringen av avfall – vi ska också driva utvecklingen framåt. Det gör vi genom samarbeten i såväl EU-projekt som lokala utvecklingsprojekt.

Hur ser framtidens avfallshantering ut?

Mycket har förändrats inom både NSR och avfallssektorn i stort under de senaste 20 åren. Det som idag är en del av vår vardag, så som fyrfackskärl, digitala ruttsystem, biogasfordon och hantering av deponigas, var en gång idéer och utmaningar som behövde nya lösningar.

För att fortsätta att driva utvecklingen framåt och skapa hållbara förutsättningar för kommande generationer jobbar NSR aktivt med projekt för utveckling och forskning. Projekten är ett verktyg för att nå NSR:s strategiska mål på kort och lång sikt samt se till att vi håller takt med digitalisering och regionens behov för framtiden. Samtliga projekt tar avstamp i våra mål.

NSR har som mål att

  • Förebygga avvikelser och reklamationer
  • Förebygga onödigt matavfall
  • Öka materialåtervinningen
  • Effektivisera insamlingen av avfall
  • Förbättra hantering av grovavfall och återbruk
  • Utveckla intern samverkan

Så jobbar NSR med forskning och utveckling

Projektenhet samordnar NSR:s engagemang i olika projekt. Vi jobbar både med internationella EU-projekt, Vinnova-projekt samt lokala och interna utvecklingsprojekt för att förbättra vår drift och service mot invånarna.

När det gäller forskning har NSR ett nära samarbete med Campus Helsingborg och Linköpings universitet inom bland annat urban mining, cirkulär ekonomi och träforskning.

Vilka projekt är i gång?

I Projektbanken samlar vi de externt finansierade projekten som vi deltar samt har deltagit i. Här kan du t ex läsa om hur vi samarbetar kring Östersjön för att minska föroreningar i haven och hur Cleantech TIPP bidrar till att utveckla metoder för upphandling.

Projektbanken hittar du här

Vill du veta mer?

Projektenheten består av Maria Ledström, Angelika Blom och Lotta Lewis-Jonsson. Kontakta projektenheten via projekt@nsr.se eller namn.efternamn@nsr.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580