Från och med april har våra fakturor ett nytt utseende.

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

NSR i Höganäs kommun

Från årsskiftet 2019/2020 tog NSR över Höganäs kommuns renhållningsuppdrag. Här hittar du som  boende i Höganäs kommun svaren på många av de vanligaste frågorna om vad det innebär.

Vi har också samlat många nyttiga länkar här. Ifall du  inte hittar svaret på dina frågor här, är du självklart alltid välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor och svar

Den 1 januari 2020 tog NSR över Höganäs kommuns renhållningsuppdrag. Bolaget ägs av de sex kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Sedan tidigare sköter NSR renhållningen i fem av de sex ägarkommunerna.

Beslutet att samordna all kommunal avfallshantering togs för att skapa samordningsvinster och kunna ge regionens kunder mer för pengarna.

Genom att använda sitt ägarskap i NSR fullt ut blir det ett strategiskt verktyg för Höganäs kommun att tillsammans med övriga ägare driva på för en effektivisering och ökad miljömässig hållbarhet.

Beslutet fattades i Höganäs kommunfullmäktige den 31 mars 2016.

Du som äger en fastighet i Höganäs ska ha ett avfallsabonnemang hos NSR. När du flyttar in i en fastighet tar du automatiskt över den tidigare fastighetsägarens kärl och abonnemang. Vill du ändra ditt abonnemang så tar du kontakt med vår kundservice.

Om du har byggt ett nytt hus måste du fylla i en blankett för nytecknande.  Skicka in blanketten i god tid så att vi hinner sätta ut kärlen innan du ska ta huset i bruk.  Vid nytecknande tillkommer en engångskostnad avseende kärl för mat- och restavfall.

Läs mer

Våra olika abonnemang och priser
Avfallsataxa 

I samband med helgdagar som jul, nyår och midsommar kan din tömningsdag ändras tillfälligt en dag fram eller en dag bakåt.

Information om förändrade tömningsdagar kommer du hitta på nsr.se, i kundbladen som går ut digitalt och med post tillsammans med fakturan samt på facebook.com/hejnsr.

Tänk på att det är ditt ansvar att ta reda på om du har ändrad tömningsdag.

Om vi inte tömt ditt kärl senast klockan 22.00 på tömningsdagen ska du ta kontakt med vår kundservice på telefon 042–4001340 första vardagen efter tömningsdagen. Chauffören ska hänga en grön lapp på kärlet som förklarar varför kärlet inte blivit tömt. Åtgärda det som är fel och ta kontakt med oss för att beställa en extratömning.

Tänk på att;

  • Kärlet ska kunna rulla. Locket ska vara stängt.
  • Kärlet ska stå med draghandtaget utåt på tömningsdagen.
  • Se till att avfallet inte är fastfryst eller fastklämt.
  • Se till att vägen fram till kärlet är skottat och halkbekämpat.
  • Kärlet inte får vara blockerat av bilar eller andra föremål.
  • Se till att ditt avfall är rätt sorterat i rätt fack.
  • Kärlet ska stå 0–5 meter in på din tomtgräns. Trädgårdskärlet ska alltid placeras närmast gatan där bilen stannar för att tömma.

Påsar för matavfall får du genom att klämma fast en tom påse i kärlet för matavfall på tömningsdagen. Då får du en ny rulle av chauffören när ditt kärl töms.

Du kan också välja att hämta en rulle på kommunens servicecenter i Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs.

Om kärlet går sönder i samband med tömning ska detta rapporteras in till vår kundservice av chauffören som tömde kärlet. NSR står för reparationen av kärlet. Det kan vara bra att kontakta vår kundservice för att vara säker på att en reparation är beställd.

Om kärlet går sönder på grund av något du orsakat, till  exempel för att du lagt något varmt i kärlet eller du råkat backa på kärlet, är det du som står för kostnaden för reparation eller byte av kärl. Detsamma gäller om du glömt att stormsäkra och kärlet blåst bort. I vissa fall täcks kostnaden av din hemförsäkring. Reparation eller byte av kärlet beställer du hos vår kundservice.

Här hittar du information om hur du bäst tar hand om ditt kärl.

Där det finns en fastighet ska det även finnas renhållning/avfallshantering. Det står i kommunens renhållningsordning. Det är fastighetsägaren som är betalningsskyldig för fastighetens renhållning. Avgiften ska täcka den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av miljöbalken.

Om du vill ha uppehåll i renhållningen under en period,  kompostera ditt eget matavfall eller dela kärl med en granne kan du ansöka om det hos din kommun. Du hittar aktuella länkar i rutan intill.

Vid tidsbestämt uppehåll betalar du en grundavgift. NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning.

Om du önskar dela kärl med en granne ska du ansöka om det hos din kommun. Varje hushåll betalar varsin grundavgift. Den rörliga avgiften debiteras i sin tur den fastighetsägare som har kärlen hos sig. Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. Grundavgift för gemensamma avfallskärl är 420 kr per hushåll.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på NSR!

Hitta snabbt

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar