NSR i Höganäs kommun

NSR i Höganäs kommun

Från årsskiftet 2019/2020 tog NSR över Höganäs kommuns renhållningsuppdrag. Här hittar du som  boende i Höganäs kommun svaren på många av de vanligaste frågorna om vad det innebär.

Vi har också samlat många nyttiga länkar här. Ifall du  inte hittar svaret på dina frågor här, är du självklart alltid välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor och svar

Den 1 januari 2020 tar NSR över Höganäs kommuns renhållningsuppdrag. Bolaget ägs av de sex kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Sedan tidigare sköter NSR renhållningen i fem av de sex ägarkommunerna.

Beslutet att samordna all kommunal avfallshantering togs för att skapa samordningsvinster och kunna ge regionens kunder mer för pengarna.

Genom att använda sitt ägarskap i NSR fullt ut blir det ett strategiskt verktyg för Höganäs kommun att tillsammans med övriga ägare driva på för en effektivisering och ökad miljömässig hållbarhet.

Beslutet fattades i Höganäs kommunfullmäktige den 31 mars 2016.

Du behåller det abonnemang som du har idag.

Efter den 1 januari 2020 kontaktar du NSR:s kundservice om du har frågor om ditt abonnemang eller din faktura.

Förutom att ansvara för kundservice och fakturering ansvarar NSR även för att handla upp och följa upp insamling av avfall. Bolaget ansvarar sedan tidigare även för upphandling av behandling av avfall, för planering och utveckling samt för att ta fram förslag till taxor.

Det kommer fortfarande vara Höganäs kommunfullmäktige som tar beslut om renhållningsordning och avfallstaxor.

Ärenden som påbörjats före 2019-12-31 kommer att hanteras av Höganäs kommun.

Om du idag har pappersfaktura, e-faktura eller PDF-faktura behöver du inte göra något. De går automatiskt över till att hanteras av NSR.

Du som idag har autogiro hos Höganäs kommun och vill fortsätta betala med autogiro, behöver göra en ny anmälan till NSR. Det gör du direkt hos din bank. Du kan också använda vår autogiroblankett

Om du har faktura genom Kivra kommer du att få en pappersfaktura från NSR, eftersom bolaget inte erbjuder denna betalningslösning.

Du som äger en fastighet i Höganäs ska ha ett avfallsabonnemang hos NSR. När du flyttar in i en fastighet tar du automatiskt över den tidigare fastighetsägarens kärl och abonnemang. Vill du ändra ditt abonnemang så tar du kontakt med vår kundservice.

Ett tvåfackskärl för mat- och restavfall är det vanligaste abonnemanget i Höganäs kommun. Det bekvämaste för dig är att välja full sortering. Det betyder att vi även hämtar förpackningar och tidningar vid din fastighet.

Om du inte väljer full sortering måste du själv köra iväg med förpackningar och tidningar till en återvinningscentral eller återvinningsstation. Du hittar våra olika abonnemang här.

Vi erbjuder även trädgårdskärl för dig som vill få trädgårdsavfall hämtat direkt vid din fastighet. Läs mer om priser och villkor för hämtning av trädgårdsavfall.

 • Placera kärlet vid tomtgränsen intill körbar allmän väg.
 • Kärlet ska stå framme klockan 06.00 till 21.00.
 • Placera kärlet med draghandtaget utåt.
 • Se till att avfallet inte har fastnat i kärlet. Speciellt matavfall kan frysa fast när det är minusgrader.
 • Se till att kärlet går att rulla. Det ska stå på ett hårdgjort underlag.
 • Kärlet får inte heller vara för tungt eller överfullt.
 • Glöm inte skotta, halkbekämpa och ta bort snö från kärlen under vintertid.

Du behåller samma tömningsdagar för mat- och restavfall som du har idag. Om du glömt vilka dagar det är kommer du kunna hitta dem i NSR:s webbplats på samma sätt som du gjort på kommunens webbplats. Du söker enkelt på din adress i vår tömningskalender..

Tömning av återvinningsmaterial som glas, metall, tidningar och pappersförpackningar sker under 2020 enligt det schema som du fått med post under december 2019.

Farligt avfall som till exempel färg, nagellack, bekämpningsmedel och batterier lämnar du på återvinningscentralen precis som tidigare.

Trädgårdskärl töms varannan vecka precis som tidigare. Antingen vecka 9–47 eller vecka 10–48. Schema skickas inte ut, men du kan söka och skriva ut ditt tömningsschema från vår tömningskalender.

I samband med helgdagar som jul, nyår, 1 maj och midsommar kan din tömningsdag ändras tillfälligt en dag fram eller en dag bakåt.

Information om förändrade tömningsdagar kommer du hitta på nsr.se, i kundbladen som går ut digitalt och med post tillsammans med fakturan samt på facebook.com/hejnsr.

Tänk på att det är ditt ansvar att ta reda på om du har ändrad tömningsdag.

Om vi inte tömt ditt kärl senast klockan 21.00 på tömningsdagen ska du ta kontakt med vår kundservice på telefon 042–4001340 första vardagen efter tömningsdagen. Chauffören ska hänga en grön lapp på kärlet som förklarar varför kärlet inte blivit tömt. Åtgärda det som är fel och ta kontakt med oss för att beställa en extratömning.

Tänk på att;

 • Kärlet ska kunna rulla. Locket ska vara stängt.
 • Kärlet ska stå med draghandtaget utåt på tömningsdagen.
 • Se till att avfallet inte är fastfryst eller fastklämt.
 • Se till att vägen fram till kärlet är skottat och halkbekämpat.
 • Kärlet inte får vara blockerat av bilar eller andra föremål.
 • Se till att ditt avfall är rätt sorterat i rätt fack.
 • Kärlet ska stå 0–5 meter in på din tomtgräns. Trädgårdskärlet ska alltid placeras närmast gatan där bilen stannar för att tömma.

I din kommun bör du sortera ut ditt matavfall. Det återvinns och blir till drivmedel för bussar och bilar. Det blir också biogödsel till åkrar, som i sin tur ger ny mat. På så vis slipper lantbrukarna använda konstgödsel.

Matavfallspåsen använder du bäst tillsammans med en speciell påshållare från NSR, som låter luften cirkulera runt påsen. Saknar du påshållare kan du hämta en på återvinningscentralen.

Påsar för matavfall får du genom att klämma fast en tom påse i kärlet för matavfall på tömningsdagen. Då får du en ny rulle av chauffören när ditt kärl töms.

Du kan också välja att hämta en rulle på kommunens servicecenter i Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs. Här hittar du öppettiderna.

Om kärlet går sönder i samband med tömning ska detta rapporteras in till vår kundservice av chauffören som tömde kärlet. NSR står för reparationen av kärlet. Det kan vara bra att kontakta vår kundservice för att vara säker på att en reparation är beställd.

Om kärlet går sönder på grund av något du orsakat, till  exempel för att du lagt något varmt i kärlet eller du råkat backa på kärlet, är det du som står för kostnaden för reparation eller byte av kärl. Detsamma gäller om du glömt att stormsäkra och kärlet blåst bort. I vissa fall täcks kostnaden av din hemförsäkring. Reparation eller byte av kärlet beställer du hos vår kundservice.

Här hittar du information om hur du bäst tar hand om ditt kärl.

Där det finns en fastighet ska det även finnas renhållning/avfallshantering. Det står i kommunens renhållningsordning. Det är fastighetsägaren som är betalningsskyldig för fastighetens renhållning. Avgiften ska täcka den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av miljöbalken.

Om du vill ha uppehåll i renhållningen under en period,  kompostera ditt eget matavfall eller dela kärl med en granne kan du ansöka om det hos din kommun. Du hittar aktuella länkar i rutan intill.

Vid tidsbestämt uppehåll betalar du en grundavgift. NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning.

Om du önskar dela kärl med en granne ska du ansöka om det hos din kommun. Varje hushåll betalar varsin grundavgift. Den rörliga avgiften debiteras i sin tur den fastighetsägare som har kärlen hos sig. Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. Grundavgift för gemensamma avfallskärl är 420 kr per hushåll.