Försening i soptömning – Ängelholms kommun

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Sluttäckning av Tjörröd

Just nu pågår ett stort projekt vid återvinningscentralen i Höganäs som handlar om att täcka den gamla soptippen och ta ansvar för gamla miljösynder.

Vi betalar tillbaka miljöskulden

Platsen som idag sluttäcks har använts för uppläggning av avfall sedan början av 1950-talet. Hushållssopor varvades med avfall från industrin. Schaktmassor fick täcka över såväl möbler som trasiga prylar och latrin från dassen. Det här gamla sättet att hantera avfall skapade en miljöskuld i form av föroreningar och utsläpp. Den måste vi betala tillbaka idag. Det gör vi genom att täcka deponin, och genom att ta hand om lakvatten och metangasen som bildas i massorna.

Det här kommer att hända

Arbetet med sluttäckningen består av olika delar:

1. Formen på deponin ändras

För att vatten ska rinna av på ett bra sätt och inte bli stående i deponin jämnar vi ut formen på högen. Vi återanvänder material från byggprojekt och sådant som ni kunder lämnar på återvinningscentralen för att skapa den nya formen.

2. Deponin täcks med tätskikt, dräneringsskikt, täckmassor och vegetation.

Täckningen fungerar som ett paraply som hindrar regnvatten från att tränga ner i deponin. Överst planterar vi växter som också fungerar genom att fånga upp kväve och fosfor och som dessutom kan bidra till biologisk mångfald.

3. Lakvatten tas om hand

Allt vatten som kommer från deponin samlar vi upp i dammar och använder för att bevattna växterna i vårt eget system.

4. Deponigas fångas upp

I en gammal soptipp bildas metangas när material förmultnar. Det är en gas som bidrar till klimatförändringarna. Nu bygger vi särskilda ”biofönster” som omvandlar metanet till koldioxid, som är en betydligt svagare växthusgas än metan.

Vad innebär det här för dig?

Till en början kommer du märka av arbetet mest genom att maskiner kör omkring på den gamla deponin. Men så småningom kommer du se att det blir finare i området. Vi hoppas kunna skapa en plats som blir trevlig att vistas i för både växter och djur och som kan komma att användas av höganäsborna på många sätt.

Framtiden

Vi vill skapa en plats som är bra för höganäsborna för lång tid framåt. Den täckta deponin kan bli ett intressant besöksmål där du som besökare får möjlighet att möta en rik biologisk mångfald. En del av området blir blomsteräng, på en annan del odlar vi elefantgräs. Elefantgräset vattnas med vatten som cirkulerar i vårt eget system. Växterna kommer att locka till sig bin och andra pollinerare.

Platsen kan också bli attraktiv för fåglar och andra djur, som en stark kontrast till det enformiga jordbrukslandskapet runtomkring. Vi planerar för att skapa gångstråk, cykelbana och vandringsleder, platser att samlas och kanske grilla.

Vi kommer att välkomna alla som vill njuta av platsen på nya sätt. Utsikten från höjden är milsvid. Den högsta punkten kommer bli cirka 30 meter över havet och på vintern kanske du kan ta med pulkan och ungarna och fara ner för sluttningen.

Information för Höganäs

Här hittar du information om den service vi erbjuder dig som bor i Höganäs kommun samt tips om hur du sorterar för en hållbar framtid.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar