Förändringar i soptömningen i Höganäs

Förändringar i soptömningen i Höganäs

Från årsskiftet gäller vissa förändringar i soptömningen för dig som bor och verkar i Höganäs kommun, till exempel kör sopbilen nu kl. 06.00 till 22.00.

Förändringarna gäller villa- och flerfamiljsfastigheter samt verksamheter med hushållsavfall.

Mat- och restavfall

År 2021 fortsätter vi tömma mat- och restavfall med samma intervall som tidigare. Men 2020 hade kalendern 53 veckor istället för 52, vilket innebär att det var två udda veckor på rad över årsskiftet. Därför får du som hade haft tömning udda veckor 2020 tömning jämna veckor 2021 och tvärtom. Illustration över hur det blir två udda veckor i rad vid årsskiftet 2020/2021

Några kunder har fått helt nya tömningsdagar för mat- och restavfall från årsskiftet. Det gäller dig som bor i Gamla Viken, Arild eller på landsbygden och som tidigare fick tömt av Ohlssons (röd sopbil). Du fick ett separat brev före jul med dina nya tömningsdagar.

Tidningar och förpackningar

Från vecka 1 får alla med full sortering nya, regelbundna tömningsdagar för tidningar och förpackningar. Antalet tömningar ökar från 10 till 13 gånger per år.

Vi tömmer kl 6-22

Från årsskiftet tar NSR över tömningen av tidningar och förpackningar från Ohlssons. Därför så kör vi numera skift. Det innebär att du kan få tömt mellan kl 06.00 och 22.00. Ställ fram ditt kärl senast kl. 06.00 på tömningsdagen och låt det stå framme tills det blivit tömt.

Sök efter dina tömningsdagar i tömningskalendern

Nu kan du söka efter dina tömningsdagar för 2021 i vår tömningskalender.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window