Pantamera-maskinen i Helsingborg ur funktion

Pantamera-maskinen i Helsingborg ur funktion

Panta-meramaskinen på Helsingborgs återvinningscentral är tillfälligt ur funktion. I dagsläget har vi ingen uppfattning om när den är i bruk igen.