Vår service och extra tjänster

Ibland uppstår det extra avfall. Här har vi sammanställt de tjänster och den service vi erbjuder för att du ska kunna ta hand om ditt avfall på rätt sätt.

Mat- och restavfall

Om du får mycket mat- och restavfall i samband med jul kan du beställa en extra tömning. Det kostar 150 kr per kärl och vi kommer och tömmer inom tre arbetsdagar från bekräftad bokning. Om du har mycket restavfall, som till exempel blöjor, kan du lägga till ett kompletteringskärl i ditt villaabonnemang. Mer information om priser och storlekar hittar du här, under respektive kommun.

Tidningar och förpackningar

Om du får extra mycket tidningar och förpackningar kan du lämna dem på en återvinningsstation, de sköts och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB). Din närmaste återvinningsstation hittar du här. På Helsingborgs återvinningscentral har vi även satt upp extra containrar för förpackningar utanför bommarna (vid Återbruket). Om du bor i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp eller Ängelholm kan du också lägga till ett extra kärl 2 i ditt villaabonnemang. Det kostar 830 kr/år och töms var fjärde vecka.

Grovavfall

Du som har ett villaabonnemang i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp eller Ängelholm kan beställa hämtning av grovavfall sex gånger/år. Vi hämtar fem kollin per tillfälle. Tjänsten ingår i ditt abonnemang och är alltså kostnadsfri.