Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vera Park – industripark och utveckling

Vera Park är inte bara en fysisk plats, det är ett sätt att tänka och agera i cirkulär riktning. Vera Park är ett koncept som innebär att NSR har öppnat upp sina anläggningar runt om i regionen för olika aktörer. Här jobbar vi tillsammans i projekt kring hantering och utveckling av system för avfallshantering.

Vera Park fungerar som en industripark och testbädd ur ett avfalls- och återvinningsperspektiv. En testbädd är ett annat namn för försöksplats för olika forskningsprojekt som genomförs i verkligheten.

Från soptipp till modern miljöteknikarena

Med Vera Park har vi skiftat fokus – från soptipp till arena för modern miljöteknik. Vera Park är ett samarbete mellan offentlig aktör, näringslivet och akademin. I Vera Park finns idag femton företag inklusive NSR.

Namnet Vera Park är inte bara ett namn, utan det står för vår vision om ett mer hållbart samhälle. Det är inspirerat av ordet veritas – som betyder sanning på latin, samt ordet era – en ny tidsepok.

Ledande center för cirkulär ekonomi

Processen kring Vera Park leds av Sustainable Business Hub, som är ett kluster för hållbarhet och miljöteknik med cirka 100 medlemmar, vari alla företag på Vera Park ingår. Sustainable Business Hub leder också utvecklingsinitiativet Urban Magma, som syftar till att utveckla Sydsverige till en internationell innovations- och tillväxtmiljö för urbana försörjningssystem och bidra till svensk export. Vera Park är en del av Urban Magma och fungerar som ett företagsnätverk och kretsloppskluster med bas i den fysiska industriparken på Filborna i Helsingborg. Vera Park är också ett kompetenskluster i form av triple-helix-samverkan, allt utifrån ett avfalls- och återvinningsperspektiv. Visionen är att Vera Park ska vara ett ledande center för cirkulär ekonomi i Europa.

Innovationer, forskning och export

Inom ramen för Urban Magma samverkar Sustainable Business Hub med NSR för att utveckla testbädden inom Vera Park och skapa förutsättningar för fler innovationer och affärsmöjligheter. I samarbetet ingår att utveckla klusterprocesser, skapa värdekedjor, initiera forskning, underlätta export, marknadsföra Vera Park och få fler företag att ansluta sig till Vera Park.

Vera Parks ledningsgrupp består av: Dusan Raicevic, affärsutvecklare, Conny Wettergren, anläggnings- och säkerhetschef NSR, Martin Dyberg, kommunikationsansvarig (sammankallande), Lars Persson, SBHUB.

Företag verksamma i Vera Park

Ett teknikkonsultbolag med stor kompetens inom miljö- och energiområdet.
www.wsp.se

Driver balningsanläggningen.
www.tmr.se

Utför plockanalyser av avfall. Aktivt i Vera Parks kluster. Numera beläget i Munka Ljungby.
www.envir.se

Ett företag som tar fram innovationer för främst avfalls- och återvinningslösningar.
www.itunnan.se

Driver farligt avfall-anläggningen.
www.ohlssons.se

Driver sorteringsplattan för osorterat industriavfall, samt ansvarar för avfallskraftvärmeverket, fordonsgasmacken och tillverkning av fordonsgas.
www.oresundskraft.se

Företag som specialiserat sig på tvätt och rengöring av avfalls- och sopkärl.
www.feabpartners.se

Ansvarar för hämtning av hushållens avfall i Båstads kommun.
www.ragnsells.se

Specialist på rengöring med hjälp av kolsyra och utan kemikalier.
www.oconordic.eu

Företag som utvecklar och tillverkar nya biobaserade förpackningslösningar av förnybara material.
www.gaiabiomaterials.com

Metallåtervinnings- och skrothanteringsfirma som återvinner och behandlar skrot och metaller.
www.kaabs.eu

Ekonomisk förening som driver solcellsanläggningen, belägen vid Helsingborgs nya moderna återvinningscentral.
www.solarpark.se

Regionalt återvinningsföretag som ägs av sex nordvästskånska kommuner och ansvarar för regionens hushållsavfallsinsamling.
www.nsr.se

Driver biogasanläggningen för biogas.
www.ox2.com

Driver uppgraderingsanläggningen för biogas.
www.lbgab.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefonnummer
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Organisationsnummer: 556217-4580
Om webbplatsen