Vera park – drivhus för miljörelaterad utveckling

Vera park – drivhus för miljörelaterad utveckling

Vera Park Vera park är inte bara en fysisk plats, det är ett sätt att tänka och agera i cirkulär riktning.

Med Verapark öppnar NSR upp sina anläggningar runt om i regionen för olika aktörer. Här jobbar vi tillsammans i projekt kring hantering och utveckling av system för avfallshantering. Vi sluter kretsloppen på riktigt.

Konceptet Verapark innebär bland annat att vi använder NSR:s fysiska verksamhet som en testbädd med syftet att utveckla nya produkter från det som andra kallar avfall. Testbädd är ett annat namn för försöksplats för olika forskningsprojekt som genomförs i verkligheten. Verapark stöttar innovationer och arbetar med konceptet triple-helix, det vill säga samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga. Här får företag hjälp med exponering, kontakter och samarbeten.

Läs om våra projekt och utveckling.