Vera Park – drivhus för miljörelaterad utveckling

Vera Park – drivhus för miljörelaterad utveckling

Verapark är inte bara en fysisk plats, det är ett sätt att tänka och agera i cirkulär riktning.

Med Verapark öppnar NSR upp sina anläggningar runt om i regionen för olika aktörer. Här jobbar vi tillsammans i projekt kring hantering och utveckling av system för avfallshantering. Vi sluter kretsloppen på riktigt.

Verapark Circularity AB är ett helägt dotterbolag till NSR och fungerar som en testbädd. Testbädd är ett annat namn för försöksplats för olika forskningsprojekt som genomförs i verkligheten. Verapark stöttar innovationer och arbetar med konceptet triple-helix, det vill säga samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga. Här får företag hjälp med exponering, kontakter och samarbeten.

Verapark Circularitys vision är att bli ett världsledande kunskapscentrum inom cirkulär ekonomi.

Du kan läsa mer om Verapark Circularity på www.verapark.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window