Testproduktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall

Testproduktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall

Projektet undersöker möjligheten att producera miljöanpassade spånplattor från träavfall och därmed öka mängden träavfall som materialåtervinns.

Femton kombinationer av alternativa bindemedel och olika typer av träavfall testas.

Projektet syftar också till att utveckla metoder för sortering och förbehandling av träavfall på avfallsanläggningar.

Projektet pågår:
Juni 2017 – Juni 2019

Projektdeltagare:
NSR tillsammans med Lunds universitet och MTA Bygg och anläggning AB.

Kontaktperson på NSR:
Mahmood Hameed

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window