Testbädd Vera Park – Urban Magma

Testbädd Vera Park – Urban Magma

NSR utvecklar en testbädd där offentlig sektor, akademi och näringsliv testar framtida och innovativa avfalls- och återvinningslösningar i en industriell miljö. 

Vera Park är en satsning i innovationssystemet Urban Magma, innovations- och tillväxtmiljö för hållbara försörjningssystem för städer.

Läs mer om Vera Park.

Kontaktperson på NSR:
Maria Ledström

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window