Testbädd Vera park – Urban Magma

Testbädd Vera park – Urban Magma

NSR utvecklar en testbädd där offentlig sektor, akademi och näringsliv testar framtida och innovativa avfalls- och återvinningslösningar i en industriell miljö. 

Vera park är en satsning i innovationssystemet Urban Magma, innovations- och tillväxtmiljö för hållbara försörjningssystem för städer.

Läs mer om Vera park.

Kontaktperson på NSR:
Ludvig Landen