Reviving Baltic Resilience – Återupprätta Östersjöns motståndskraft

Reviving Baltic Resilience – Återupprätta Östersjöns motståndskraft

Projektet syftar till att förebygga utsläpp av farliga och oönskade partiklar till Östersjön genom tekniska lösningar och samarbete inom South Baltic-regionen.

NSR genomför ett delprojekt där vi undersöker tre olika anläggningar för att rena lakvatten från PFOS. Vi testar en högteknologiskt, en lågteknologisk och en konventionell anläggning.  Anläggningar kommer att utvärderas utifrån miljö och ekonomi.

Projektet pågår:
Juli 2017 – juni 2020

Projektdeltagare:
Projektägare är Gdansk University of Technology. Övriga partners är NSR, Klaipeda Universit, KSRR,  Linnaeus University, Industrial Development Center South, Pomeranian Special Economic Zone Ltd. Municipality of Palanga, List of associated partners, Liepaja University, Port of Gdansk Authority SA, CleantechInn och IMCG.

Läs mer om projektet här:
https://chem.pg.edu.pl/rbr/main-page

Kontaktperson på NSR:
Anna Sorelius

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window