På jakt efter gömda och glömda resurser

På jakt efter gömda och glömda resurser

LandfillProjektet Landfill mining undersökte de tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna för att gräva upp och återvinna material ur gamla deponier.

Projektet är nu avslutat.

På jakt efter gömda resurser i våra gamla deponier

Många av de resurser som vi utvunnit från naturen används inte längre. De ligger istället upplagrade på olika platser i samhället som exempelvis i avfallsdeponier. Därför tittar vi på hur vi kan ta tillvara på de resurser som ligger gömda i våra deponier på Filborna.

Sökes: avfall som kan material- och energiåtervinnas

Arbetet med landfill mining har pågått i flera olika projekt och under en längre period. Vi har bland annat analyserat innehållet på tre olika deponier på Filborna. Genom en större utgrävning i deponin undersöker vi också vilka material som finns och som går att återvinna. Vi tittar på de olika materialen utifrån två aspekter: det som kan materialåtervinnas och det som kan energiåtervinnas.

I samarbete med RE:source

Projektet genomförs inom ramen för programmet Strategiskt innovationsprogram RE:Source. Projektet är en fortsättning på pilotprojektet RE:Source 42529 (pdf). Liksom i pilotprojektet så sker urgrävning och behandling på NSR:s avfalls- och återvinningsanläggning i Helsingborg.

Projektet pågick under perioden 2018-06-15 till 2020-06-30.