Landfill Mining

Landfill Mining

Landfill Projektet syftar till att se vilka tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för att gräva upp och återvinna material ur gamla deponier.

Varför?

Arbetet med landfill mining har pågått i olika projekt under en längre period. Först så  testade vi i tre olika deponier på Filborna att analysera innehållet. Sedan gjordes ett pilotprojekt i form av ett exjobb.

Hur?

Det som pågår nu i detta projekt är en större utgrävning i deponin för att se vilka material som finns att återvinna. Man tittar på de olika material utifrån 2 fraktioner, det som kan materialåtervinnas och det som kan energiåtervinnas.

Projektet genomförs inom ramen för programmet Strategiskt innovationsprogram RE:Source. Projektet är en fortsättning på pilotprojekt RE:Source 42529-. Liksom i pilotprojektet så sker urgrävning och behandling på NSR:s avfalls- och återvinningsanläggning i Helsingborg.

Pågår under perioden 2018-06-15 till 2020-06-30