Grönyta för trädgårdsavfall i Båstad

Grönyta för trädgårdsavfall i Båstad

Skottkärra med trädgårdsavfall I avsaknad av en återvinningscentral i Båstad behövs en plats att lämna in trä- och trädgårdsavfall. I projektet Grönyta Båstad ska vi se till att en lokal anläggning blir verklighet.

Den lokala anläggningen, som går under arbetsnamnet Grönyta Båstad, kan i bästa fall vara obemannad och därmed ha friare öppettider.

En grönyta för trä- och trädgårdsavfall skulle ge invånarna i Båstad en praktisk yta som är lätt att nå, istället för att behöva köra till Ängelholm.

”En grönyta för trä- och trädgårdsavfall skulle ge invånarna i Båstad en praktisk yta som är lätt att nå, istället för att behöva köra till Ängelholm. Om den kan vara öppen dygnet runt ökar tillgängligheten ännu mer”, säger projektledare Åsa Strickland.

Ökad service en av många fördelar

Det finns många fördelar med projektet. Dels är det lättare att hitta en plats för en grönyta än för en fast återvinningscentral, dels är kostnaderna mycket lägre. En obemannad grönyta skulle även innebära ökad service för småföretagare som har ett stort behov av att lämna just trä- och trädgårdsavfall.

Vårt mål med projektet är att ge alla invånare i Båstads kommun möjlighet att lämna sitt trädgårdsavfall nära sin bostad. På så sätt ökar vi även mängden insamlat trädgårdsavfall och ser till att det kommer till nytta på andra sätt. Bland annat omvandlar vi trädgårdsavfall till näringsrika jordsorter och till flis, som i sin tur blir till fjärrvärme och elektricitet i kraftvärmeverket.

Vad händer nu?

Nästa steg har börjat och handlar om att hitta en bra plats för grönytan. Med start våren 2021 ska NSR och Båstads kommun gå igenom och utvärdera potentiella platser. Platserna presenterar vi för ägarrådet i maj och om allt går vägen kan en grönyta vara på plats under 2022.

Förstudie till grund för projektet

Bakgrunden till projektet är att man under många år har pratat om en ny återvinningscentral i Båstad utan att komma överens om en lämplig plats. Därför ville vi undersöka andra alternativa återvinningsstjänster som skulle kunna öka servicen och tillgängligheten för Båstadsborna.

Det ledde till att NSR tillsammans med Båstads kommun tog fram förstudien ”Nya återvinningstjänster Båstad” under 2020. I den undersökte vi Båstadsbornas behov av att lämna grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall ur ett kund- och miljöperspektiv. Fokus låg på att kunna erbjuda service så nära bostaden som möjligt.

I januari 2021 presenterade vi förstudien för kommunstyrelsen i Båstad. Den fick ett positivt mottagande och ledde till att vi startade två olika projekt, Grönyta Båstad och Mobil resurspunkt.

Ladda ner och läs hela förstudien (pdf)