Grönyta för trädgårdsavfall i Båstad

Grönyta för trädgårdsavfall i Båstad

Skottkärra med trädgårdsavfall I avsaknad av en återvinningscentral i Båstad behövs en plats att lämna in trä- och trädgårdsavfall. I projektet Grönyta Båstad ska vi se till att en lokal anläggning blir verklighet.

Den lokala anläggningen, som går under arbetsnamnet Grönyta Båstad, kan i bästa fall vara obemannad och därmed ha friare öppettider.

En grönyta för trä- och trädgårdsavfall skulle ge invånarna i Båstad en praktisk yta som är lätt att nå, istället för att behöva köra till Ängelholm.

”En grönyta för trä- och trädgårdsavfall skulle ge invånarna i Båstad en praktisk yta som är lätt att nå, istället för att behöva köra till Ängelholm. Om den kan vara öppen dygnet runt ökar tillgängligheten ännu mer”, säger projektledare Åsa Strickland.

Mer trädgårdsavfall kan komma till nytta på andra sätt

Vårt mål med projektet är att ge alla invånare i Båstads kommun möjlighet att lämna sitt trädgårdsavfall nära sin bostad. På så sätt ökar vi även mängden insamlat trädgårdsavfall och ser till att det kommer till nytta på andra sätt. Bland annat omvandlar vi trädgårdsavfall till näringsrika jordsorter och till flis, som i sin tur blir till fjärrvärme och elektricitet i kraftvärmeverket. Träavfallet flisas och ska användas i biokolstillverkning.

Ökad service en av många fördelar

Det finns många fördelar med projektet. Dels är det lättare att hitta en plats för en grönyta än för en fast återvinningscentral, dels är kostnaderna mycket lägre. En obemannad grönyta skulle även innebära ökad service för småföretagare som har ett stort behov av att lämna just trä- och trädgårdsavfall.

För att få tillgång till tjänsten kommer man behöva gå en kort utbildning. Därefter får man tillträde till ytan genom att man scannar sitt körkort för att öppna grinden. Området kommer även vara kameraövervakat, för att förhindra missbruk av servicen eller att obehöriga tar sig in.

Så påverkas närområdet gällande trafik

En anläggning för trä- och trädgårdsavfall skulle innebära en viss ökning av trafiken i närområdet. Enligt våra beräkningar skulle det medföra i snitt 20-22 personbilar/lätta fordonsrörelser per dag under perioden mars – oktober. Resten av året kommer trafiken vara mindre omfattande.

När högarna med trä- och trädgårdsavfall nått en viss storlek, kommer materialet att krossas och köras bort. Detta kommer ske 3-4 gånger per år. Under dessa dagar kan öppettiderna komma att bli begränsade och det finns en viss risk för buller och damning. Det kommer också innebära lastbilstrafik i samband med att materialet transporteras bort från anläggningen.

Vår kalkyl är baserad på de mängder som tidigare lämnats på anläggningen i Svenstad innan den stängde, och tagit höjd för en 20% ökning av mängder.

Vad händer nu?

Efter att en lokaliseringsutredning hade tagits fram och NSR:s styrelse beslutat om själva investeringen, lämnades en bygglovsanmälan in för den plats i Grevie som Båstad kommun valt ut. Bygglovet beviljades men har därefter överklagats. Projektet väntar därför just nu på att bygglovsfrågan ska avgöras.