Grönvit hållbarhet

Grönvit hållbarhet

Grönvit hållbarhet var ett samarbete med ishockeyklubben Rögle i Ängelholm, vars syfte var att sprida kunskap om hur vi kan leva på ett mer hållbart sätt.

Projektet är nu avslutat.

Genom att samverka med Rögle BK i initiativet ”Grönvit hållbarhet” ville NSR sprida sina kunskaper om hållbarhet utanför organisationen och nå ut till en bredare allmänhet. För att åstadkomma detta skulle NSR genom utbildning öka Rögles kunskaper inom hållbarhet, med målet att Rögles egna ungdomar därefter skulle fungera som hållbarhetsambassadörer. Dessa ambassadörer skulle sedan sprida information till personer som NSR kanske inte når i vanliga fall.  Ett annat mål med samarbetet var att Rögle själva skulle kunna minska miljöpåverkan från sin egen verksamhet.

Olika typer av aktiviteter

Många olika typer av aktiviteter genomfördes under de fem åren som samarbetet pågick, exempelvis:

  • Utbildning av både medlemmar och personal vid flertalet olika tillfällen.
  • Genomlysning ur hållbarhetssynpunkt av Rögles verksamhet samt av Rögles partnerföretag inom Grönvit hållbarhet med tips på åtgärder och förbättringsförslag.
  • Nätverksträffar och workshops mellan olika företag med önskan om att profilera sig inom hållbarhet och miljö.
  • En förskolesatsning där Rögles spelare åkte på turné bland Ängelholm kommuns förskolor, där de pratade om vikten av hållbarhet, miljö, avfall och återvinning.

Du  kan läsa mer om aktiviteterna i vår sammanställning (pdf)

Resultat

Under de fem år som samarbetet pågick uppnåddes flera konkreta resultat:

  • Arenarestaurangen minskade mängden matsvinn med över 50%. Det innebar att man varje vecka räddade matsvinn motsvarande en hockeyspelare i vikt!
  • Genom att ta bort parkeringsavgiften utanför arenan för de som samåkte till matchen minskades koldioxidutsläppen från matchbesökarna.
  • Genom att byta från diesel till biogas i bussen som tar lagen till bortamatcher minskade man koldioxidutsläppen.

Läs mer i rapporten Kommunikation för Grön hållbarhet (pdf) som togs fram i samarbete med Miljöbron (numera Sustainalink).

Slutsats

Avtalet för NSR:s och Rögles samverkan inom Grönvit hållbarhet har nu löpt ut. NSR kommer att använda erfarenheten från samarbetet och strävar efter att arbeta på ett liknande sätt i vår avfallsrådgivning för verksamheter och företag i samtliga av våra kommuner.