Vi omvandlar rapsfrökaka till en värdefull resurs

Vi omvandlar rapsfrökaka till en värdefull resurs

Rapsfält i blom Projektet Green Bond 2 undersökte hur en restprodukt från tillverkningen av rapsolja kan användas till att utveckla ett fossilfritt limsystem.

Projektet är nu avslutat.

Rapsfrökaka är namnet på den restprodukt som blir över när man pressar rapsolja. Syftet med projektet är att utveckla ett biobaserat limsystem, fritt från  formaldehyd, med hjälp av proteinet från rapsfrökakan.

Ett fossilfritt alternativ

Det biobaserade limsystemet ska användas vid tillverkningen av miljöanpassade spånskivor, fiberplattor och träfanérpaneler. Tanken är att det ska fungera som ett fossilfritt alternativ till konventionella bindemedel, som oftast är baserade på formaldehyd.

Vi undersöker intresset för fossilfria träprodukter

NSR:s del i projektet är att genomföra en marknadsundersökning av intresset för fossilfria träprodukter. Dessutom kommer vi att undersöka utsläppen av växthusgaser när man producerar ett lim baserat på rapsfrökaka jämfört med konventionell användning t. ex. som djurfoder.

Bättre inomhusmiljö och hälsa för alla

En av anledningarna till att man vill ta fram ett biobaserat lim är att kunna minimera de hälsorisker som är kopplade till utsläpp av kemikalier som formaldehyd. Men man vill också visa att det faktiskt är möjligt att ersätta petrokemiska beståndsdelar i lim med förnybara material på ett kostnadseffektivt sätt.

Så här säger huvudprojektledaren Mahmood Hameed, professor i träteknik på Gunnarshögs Gård, om projektet:

Om projektet lyckas med att ta fram formaldehydfritt lim vid produktion av spånskivor betyder det bättre inomhusmiljö, och därmed bättre hälsa, för alla människor i hela världen.

Samverkan mellan expertis i Sverige och Tyskland

Projektet bygde på ett samarbete mellan experter från olika delar av samhället (jordbruk, avfallsteknik, forskning, tillverkande industrier) i både Sverige och Tyskland.

Det leddes tekniskt av professor Mahmood Hameed, Gunnarhögs Gård, som utvecklat idéerna bakom projektet. ​Projektet var delvis finansierat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.