Framtidens intelligenta mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO)

Framtidens intelligenta mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO)

FIMO är ett projekt med övergripande mål att främja framtidens intelligenta och hållbara mobilitetslösningar i och runt Köpenhamnsområdet.

Projektet ska underlätta för nya mobilitetstjänster och öka möjligheten för integrerade lösningar. Vera Park/NSR deltar som kunskapspartner i samarbete med Lunds universitet.

Projektet pågår

Augusti 2018– Juli 2021

Projektpartners

Region Huvudstaden, Region Skåne, Region Själland, Gate 21, Movia, Glostrup kommun, Hvidovre kommun, Köge kommun, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Vera Park/NSR, Innovation Skåne, Trafikverket, Malmö Universitet

Läs mer om projektet

https://www.gate21.dk/fremtidens-intelligente-mobilitet-i-greater-copenhagen/

Kontaktperson på NSR

Lotta Lewis-Jonsson
Lotta Lewis-Jonsson

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window