Framtidens intelligenta mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO)

Framtidens intelligenta mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO)

Projektets övergripande mål var att främja framtidens intelligenta och hållbara mobilitetslösningar i och runt Köpenhamnsområdet.

Projektet är nu avslutat. Projektet pågick mellan augusti 2018 – juli 2021.

Projektet ska underlätta för nya mobilitetstjänster och öka möjligheten för integrerade lösningar.

NSR deltog som kunskapspartner i samarbete med Lunds universitet.

Projektpartners

Region Huvudstaden, Region Skåne, Region Själland, Gate 21, Movia, Glostrup kommun, Hvidovre kommun, Köge kommun, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Vera Park/NSR, Innovation Skåne, Trafikverket, Malmö Universitet

Läs mer om projektet

https://www.gate21.dk/fremtidens-intelligente-mobilitet-i-greater-copenhagen/