Framtidens intelligenta mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO)

Framtidens intelligenta mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO)

Projektets övergripande mål var att främja framtidens intelligenta och hållbara mobilitetslösningar i och runt Köpenhamnsområdet.

Projektet ska underlätta för nya mobilitetstjänster och öka möjligheten för integrerade lösningar.

NSR deltog som kunskapspartner i samarbete med Lunds universitet.

Projektet pågår

Augusti 2018– Juli 2021

Projektpartners

Region Huvudstaden, Region Skåne, Region Själland, Gate 21, Movia, Glostrup kommun, Hvidovre kommun, Köge kommun, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Vera Park/NSR, Innovation Skåne, Trafikverket, Malmö Universitet

Läs mer om projektet

https://www.gate21.dk/fremtidens-intelligente-mobilitet-i-greater-copenhagen/