Förbättra institutionell kapacitet i svenska regioner

Förbättra institutionell kapacitet i svenska regioner

Projektets syfte var att stödja utvecklingen av nätverk för industriell och urban symbios med målet att stärka de regionala miljömässiga och affärsmässiga vinsterna.

Projektet är nu avslutat.

Projektets mål var att samproducera och sprida ny kunskap om: – tillståndet och utvecklingen av den regionala institutionella kapaciteten för IUS i fem svenska regioner, – hur man kan stärka denna regionala institutionella kapacitet i praktiken.

Projektet pågick:
Januari 2018-december 2019

Kontaktperson på NSR:
Lotta Lewis-Jonsson