Förbättra institutionell kapacitet i svenska regioner

Förbättra institutionell kapacitet i svenska regioner

Projektets syfte var att stödja utvecklingen av nätverk för industriell och urban symbios med målet att stärka de regionala miljömässiga och affärsmässiga vinsterna.

Projektets mål var att samproducera och sprida ny kunskap om: – tillståndet och utvecklingen av den regionala institutionella kapaciteten för IUS i fem svenska regioner, – hur man kan stärka denna regionala institutionella kapacitet i praktiken.

Projektet pågick:
Januari 2018-december 2019

Kontaktperson på NSR:
Lotta Lewis-Jonsson

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window