Deponier som gruvor 2.0

Deponier som gruvor 2.0

Projektet syftar till att öka kunskapen om landfill mining och vad det finns för ekonomiska och miljömässiga möjligheter att gräva ut gamla deponier.

Projektet är nu avslutat.

Projektet pågick

Oktober 2014 – december 2017

Projektdeltagare

Projektägare är Industriell miljöteknik, (IEI), Linköpings universitet. Övriga projektdeltagare är NSR, Stena metall AB och Tekniska Verken i Linköping AB

Läs mer om projektet

Resurser 2.0