Deponier som gruvor 2.0

Deponier som gruvor 2.0

Projektet syftar till att öka kunskapen om landfill mining och vad det finns för ekonomiska och miljömässiga möjligheter att gräva ut gamla deponier.

Projektet pågick:
Oktober 2014 – december 2017

Projektdeltagare:
Projektägare är Industriell miljöteknik, (IEI), Linköpings universitet. Övriga projektdeltagare är NSR, Stena metall AB och Tekniska Verken i Linköping AB

Läs mer om projektet här:
Resurser 2.0

Kontaktperson på NSR:
Samuel Svensson

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window