Mer innovation inom offentlig upphandling

Mer innovation inom offentlig upphandling

Genom att efterfråga innovation i offentliga upphandlingar vill projektet Cleantech TIPP skapa nya lösningar inom bl.a. avfallshantering.

Logo CTT

Projektet är nu avslutat.

Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public Procurement) ser stora möjligheter att kunna öka innovationen genom att efterfråga just innovation i offentliga upphandlingar. Det gäller särskilt inom tre olika områden: klimatanpassning, avfallshantering och industriell symbios. Genom att göra den offentliga upphandlingen mer innovativ hoppas projektet också kunna bidra till den gröna omställningen.

NSR deltog med pilotprojektet Digitalisering av NSR på tema Innovation inom avfallssektorn. Målet var att utveckla och testa lösningar och tjänster som ska förbättra avfallshantering och service inom sektorn.

Projektet pågick mars 2016 – februari 2019.

Projektdeltagare

Gate21

Övriga partners

Helsingborgs stad, Öresundskraft,  NSR, Köpenhamns kommun, Frederiksbergs kommun, Høje-Taastrups kommun, Allerøds kommun, Albertslunds kommun, Malmö stad, BOFA, Sysav Utveckling, Sustainable Business Hub, Dansk SymbioseCenter, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Aalborg Universitet, Lunds Universitet, Processio och Concito.

Läs mer om projektet

Gate 21:s webbplats

Interregs webbplats