Biogas2020: Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning – steg 1

Biogas2020: Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning – steg 1

Projektet går ut på att anpassa teknik för hantering av rötrest från våtrötat hushållsavfall så att det kan användas i näringsbevattningssystem.


Biogas 2020 är att samarbete för biogasutveckling i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Projektet pågick:
2015-2018

Projektdeltagare:
Projektägare för Biogas2020 var Innovatum AB. Delprojektägare var Hushållningssällskapet i Skåne med NSR som partner. Projektet omfattade ett brett partnerskap med svenska, danska och norska aktörer från offentlig verksamhet, forskning och utveckling och näringsliv.

Läs mer om projektet här:
https://www.biogas2020.se/projektet/parter/

Slutrapport:
Här kan du läsa slutrapporten från delprojektet och här kan du läsa om projektet i sin helhet.

Kontaktperson på NSR:
Angelika Blom