Biogas2020: Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning – steg 1

Biogas2020: Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning – steg 1

Projektet går ut på att anpassa teknik för hantering av rötrest från våtrötat hushållsavfall så att det kan användas i näringsbevattningssystem.


Biogas 2020 är att samarbete för biogasutveckling i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Projektet pågick:
2015-2018

Projektdeltagare:
Projektägare för Biogas2020 var Innovatum AB. Delprojektägare var Hushållningssällskapet i Skåne med NSR som partner. Projektet omfattade ett brett partnerskap med svenska, danska och norska aktörer från offentlig verksamhet, forskning och utveckling och näringsliv.

Läs mer om projektet här:
https://www.biogas2020.se/projektet/parter/

Slutrapport:
Här kan du läsa slutrapporten från delprojektet och här kan du läsa om projektet i sin helhet.

Kontaktperson på NSR:
Angelika Blom

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window