Biodolomer for life

Biodolomer for life

Projektet undersökte om fossilbaserade och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial kan ersättas med ett nytt material kallat Biodolomer, utvecklat av GAIA Biomaterials.

Biodolomer for lifeProjektet är nu avslutat.

NSR:s roll i projektet var att objektivt utvärdera demonstrationer av produkterna.

Projektet pågick

2016-2019

Projektpartners

Gaia Biomaterials, Öresundskraft AB (från 2018), Båstad Kommun (fram till 2018)

Läs mer om projektet här

http://biodolomerforlife.se/

Projektdokument

Du kan läsa mer om projektet i den sammanfattande slutrapporten:

Rapport på svenska

Sammanfattning: På andra sidan fossil plast (pdf)

Report in English

Layman’s report: Beyond fossil plastics (pdf)