Biodolomer for life

Biodolomer for life

Hur kan fossilbaserade och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial ersättas med ett nytt material kallat Biodolomer, utvecklat av GAIA Biomaterials. 

Biodolomer for lifeNSR:s roll i projektet var att objektivt utvärdera demonstrationer av produkterna.

Projektet pågår

2016-2019

Projektpartners

Gaia Biomaterials, Öresundskraft AB (från 2018), Båstad Kommun (fram till 2018)

Läs mer om projektet här

http://biodolomerforlife.se/

Projektdokument

Du kan läsa mer om projektet i den sammanfattande slutrapporten:

Rapport på svenska

Sammanfattning: På andra sidan fossil plast (pdf)

Report in English

Layman’s report: Beyond fossil plastics (pdf)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window