Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement)

Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement)

Cleantech TIPP syftar till att utveckla samspelet mellan offentlig efterfrågan och marknadens utbud av lösningar för att främja utvecklingen av innovativa lösningar.

Logo CTTNSR deltar med pilotprojektet Digitalisering av NSR på tema Innovation inom avfallssektorn. Målet är att utveckla och testa lösningar och tjänster som ska förbättra avfallshantering och service inom sektorn.

Projektet pågår:
Mars 2016 – februari 2019

Projektdeltagare:
Gate21. Övriga partners är Helsingborgs stad, Öresundskraft,  NSR, Köpenhamns kommun, Frederiksbergs kommun, Høje-Taastrups kommun, Allerøds kommun, Albertslunds kommun, Malmö stad, BOFA, Sysav Utveckling, Sustainable Business Hub, Dansk SymbioseCenter, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Aalborg Universitet, Lunds Universitet, Processio och Concito.

Läs mer om projektet här:
www.gate21.dk/project/cleantech-tipp/

Kontaktperson på NSR:
Björn Jacobsson

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window