Vanliga frågor och svar test med app

Vanliga frågor och svar test med app

Här får du svar på det mesta som du behöver veta om beställning med appen Togenesis. Testet avslutades den 28:e januari 2021 och det går inte längre att beställa via appen.

Du får poäng i appen för att uppmuntra till återvinning och återbruk.

Poängen kan du lösa in i Togenesis poängbutik. Under testet har du möjlighet att lösa in dina poäng mot jordsäckar på NSR:s återvinningscentral i Helsingborg. Under hela februari 2021 har du möjlighet att lösa in dina poäng.

Under testet behövde vi ett väl avgränsat område med inte för många hushåll och därför valdes Mariastaden i Helsingborg.