Vi har bara ett jordklot

Vi har bara ett jordklot

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det är ohållbart och vi behöver minska vårt avfall.

Därför har de nordvästskånska kommunerna satt upp gemensamma mål för att minska avfallet innan 2020 är slut. Här berättar renhållningschef Cecilia Holmblad om målen och hur vi ligger till idag.

Sverige tillhör de länder som har störst ekologiskt fotavtryck, dvs den yta som krävs för att ta fram allt vi konsumerar och absorbera det avfall som bildas. Vi svenskar lever som om vi hade 4,2 jordklot. Mat, resor och varor står för största delen av vårt avtryck.

2012 antog de nordvästskånska kommunerna gemensamma avfallsmål för 2020. De två viktigaste målen handlar om att förebygga avfall och öka återvinningen:

  • Mängden hushållsavfall (exkl trädgårdsavfall) ska minska från 500 kg till 320 kg per person och år.
  • Mängden restavfall ska halveras från 200 kg till 100 kg per person och år.

Hur ligger vi till med knappt ett år kvar för att uppfylla målen?

Förra året producerade varje nordväst- skåning 384 kg hushållsavfall varav 167 kg restavfall.

– Vi har kommit en bit på vägen, men nu måste vi ta i om vi ska nå ända fram. Alla kan göra några ganska enkla insatser för att bidra till en hållbar framtid, säger Cecilia.

En viktig åtgärd för att minska restavfallet är att sortera ut allt återvinningsbart.

Vi har kommit en bit på vägen, men nu måste vi ta i om vi ska nå ända fram. Alla kan göra några ganska enkla insatser för att bidra till en hållbar framtid.

– Våra analyser visar att bara 40 procent av det som slängs i restavfallet hör hemma där. Resten är framförallt matavfall och förpackningar – resurser som vi kan återvinna istället för att de eldas upp.

Tillsammans kan vi nå målen. 2020 gör vi den stora avfallsbantningen!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window