Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Miljöbarometern

I NSR:s miljöbarometer kan du följa hur våra sex ägarkommuner ligger till gällande våra olika målområden.

Hösten 2019 antog våra sex ägarkommuner en gemensam avfallsplan. Syftet var att gemensamt verka för att minska avfallets mängd och farlighet och därmed  styra kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och cirkulär ekonomi.

I NSRs miljöbarometer kan du följa mer i detalj hur vi ligger till i avfallsplanens fyra målområden:

1: Förebygga resursslöseri

Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Med mindre avfallsmängder tar vi mindre resurser i anspråk och minskar vårt ekologiska fotavtryck.

2: Från avfall till resurs

Detta målområde syftar till att hanteringen av avfall ska utföras på mest lämpligt sätt. Avfallet ska i största möjliga mån ses som en resurs i ett kretslopp.

3: Förebygga och begränsa nedskräpning

Detta målområde avser att förebygga och begränsa nedskräpning. Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde till.

4: Människa och miljö i fokus

Detta målområde syftar till att minska belastningen på miljön samt att kunderna i regionen ska vara nöjda med avfallshanteringen.

Hur ligger vi till?

Vill du följa hur vi ligger till i de olika effektmålen under varje målområde kan du gå in på NSRs miljöbarometer. Där hittar du också uppföljning  av siffrorna i årsbokslutet, hållbarhetsrapporten samt ägardirektivet. I slutet av juli kan du även se hur prognosen för hela året ser ut.

Till miljöbarometern

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar