Fördelarna med oss

Fördelarna med oss

Att jobba hos NSR innebär att du är med om att skapa en bättre miljö och framtid  - för alla. Läs mer om fördelarna med att jobba hos oss!

Mångfald och samhällsansvar

Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Därför strävar vi efter att vår personalstyrka ska återspegla samhället avseende kön, ålder, etnisk och sexuell tillhörighet. Vi tror att mixen av olikheter berikar och ger ett bättre resultat, än om alla i organisationen tänker likadant.

På NSR strävar vi efter att leva som vi lär när det gäller miljöfrågor. Till exempel drivs våra fordon med biogas, många av våra byggnader är uppförda med återbrukat material och självklart sorterar vi allt avfall som uppstår i verksamheten. Vi är tuffa i upphandlingar och när det är möjligt försöker vi alltid välja det alternativ som genererar minst avfall och påverkan på miljön.

Det här erbjuder vi dig

För att våra medarbetare ska hålla ett helt arbetsliv tycker vi det är viktigt att värna om hälsan och balansen med övriga livet. Därför erbjuder vi:

  • Anpassat introduktionsprogram för nyanställda
  • Intern- och extern utbildning beroende på vilken roll du har
  • Regelbundna medarbetarsamtal
  • Trygghet i försäkringar och kollektivavtal
  • Friskvårdsbidrag
  • Tillgång till gym
  • Massage
  • Ekologisk frukt
  • Företagssköterska på plats
  • Företagshälsovård

Vi strävar också efter att du ska kunna kombinera din arbetstid med familjeliv, till exempel genom flextid, anpassad tjänstgöringsgrad eller schemaläggning, beroende på vilket avtal som gäller.

För din, vår och våra kunders trygghet utför vi regelbundna, slumpvisa drogtester.