Oberoende utredning stöder NSR:s beslut att lämna affärsrelationer

Revisionsbyrån KPMG har gjort en granskning av NSR:s följsamhet av lagen om offentlig upphandling (LOU). Därutöver har advokatfirman Vinge gjort en kontraktsrättslig bedömning av avtalsrelationerna mellan Vera Park Circularity AB och stiftelsen NoWaste Foundation samt bolagen GroWise LDA och NoWaste Solution AB. Granskningarna gjordes på uppdrag av Ulf Molén, nytillträdd VD för NSR samt av bolagets styrelse.

De genomförda granskningarna har presenterats för styrelsen i NSR som diskuterat slutsatserna och beslutat om åtgärder. Läs mer om dessa i vårt pressmeddelande.