Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Det betyder att alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya registret.

Syftet med registret är att få fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och underlätta för tillsynsmyndigheter att ta del av statistiken. Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.

Så påverkas du som privatperson

Du kommer fortfarande att kunna lämna farligt avfall inne på din återvinningscentral. Skillnaden från den 1 november är att du behöver legitimera dig och väga in ditt avfall. Det kommer att finnas tydliga instruktioner om hur du ska göra på plats och personalen kommer att hjälpa dig.

Vanliga frågor och svar om hur du som privatperson påverkas när du lämnar farligt avfall på återvinningscentralen.

Så påverkas du som företagare

Den stora skillnaden från tidigare är att företag och verksamheter nu ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

När du lämnar in mindre mängder farligt (max 50 kilo) avfall på din återvinningscentral kommer du även att behöva legitimera dig, väga in ditt avfall samt fylla i uppgifter om avfallet och dess vikt.

Vanliga frågor och svar om hur du som företagare påverkas när du lämnar farligt avfall på återvinningscentralen.