Nya regler för hämtning av grovavfall vid flerfamiljsfastigheter i Helsingborg

Vid årsskiftet 2020/2021 träder en ny renhållningsordning för Helsingborgs kommun i kraft. Det innebär bland annat nya regler för hämtning av grovavfall vid flerfamiljsfastigheter i Helsingborgs kommun.

För att en större andel av grovavfallet ska kunna gå till återbruk ställs det bland annat nya krav på fastighetsägaren vid hantering av grovavfall.

Bättre sortering

Tidigare har vi hämtat grovavfall med en komprimerande bil och då har vi även tagit sådant som inte räknas som grovavfall, till exempel säckar med avfall eller restavfall. Nu får vi inte längre blanda material och därför behöver grovavfallet vara sorterat när vi hämtar det. Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall och det ska förvaras under tak. Vi hämtar inte längre avfall i säckar eller sådant som räknas som restavfall.

Container för grovavfall försvinner

Det kommer inte längre gå att beställa containrar för osorterat grovavfall, eftersom vi inte längre får blanda material.

Efter årsskiftet kan du se den nya renhållningsordningen här.