Nu öppnar RecoLab

Översiktsbild av RecoLab Den 5 maj öppnar RecoLab, en utvecklingsanläggning med testbädd för forskning samt ett showroom för besökare. Anläggningen är en samverkan mellan NSR, Öresundskraft, Helsingborgs stad och NSVA.

RecoLab är ett världsunikt system för källsorterat avloppsvatten som återvinner resurser från avlopp och matavfall.  I utvecklingsanläggningen hanteras avloppsvattnet från området Oceanhamnen genom ett källsorterande system i tre separata rör. Rören är till för toalettvatten, köks-/tvättvatten och matavfall. Målet är att samla in och använda avfallet som råvara för att producera biogas och växtnäring på ett säkert och effektivt sätt.

Recolab ger oss en unik möjlighet att både testa och visa upp en modern och effektiv metod för insamling och behandling av matavfall

– Recolab ger oss en unik möjlighet att både testa och visa upp en modern och effektiv metod för insamling och behandling av matavfall. En metod som minimerar marktransporter och utsläpp från fordon, samt underlättar för våra kunder. Vi får också en arena där vi kan föra en daglig dialog med våra kunder som kan medverka till en beteendeförändring, säger vd Ulf Molén.

Matavfallsinsamling direkt under diskbänken 

NSR:s del i samarbetet är test av insamling och hantering av matavfall närmare källan än vi gör idag. Det har flera fördelar:

  • Enkelt och bekvämt för de boende
  • Sorteringen blir bättre
  • Områdets miljörum blir renare
  • Jordbruket får en renare gödselprodukt
  • Behovet av tunga transporter minskar
  • Förlusterna i hanteringskedjan minskar, biogödsel- och biogasproduktionen ökar

Showroom med kunskap i fokus

På utställningsytan finns möjlighet att förlägga både interna och externa möten och olika typer av arrangemang. RecoLab showroom ska ses som ett komplement till NSR:s besökscentral där vi idag har vår miljöundervisning för skolbarn och tar emot studiebesök.

Digital invigning

Invigningen sker digitalt och är uppdelat på flera tillfällen. Den innebär att filmade reportage kommer att publiceras varje onsdag i fem veckor med start den 5 maj.

Här kan du se den första filmen: