Nu märker vi sopkärl i Bjuv och Åstorp

Med start i maj månad taggar och märker vi sopkärl hos villor i Bjuv och Åstorp. Om dina kärl inte är placerade vid tomtgränsen kommer vi att utföra arbetet inne på tomten.

Vi taggar våra kärl för att effektivisera och förbättra vår service. Kärl som har fått taggar kommer automatiskt att registreras som tömda så fort de lyfts upp av sopbilen. Det sparar tid för chauffören som då inte behöver markera varje tömt kärl för hand. Informationen går sen direkt till vår kundservice.

Vi kommer även att sätta en streckkod på sidan av kärlet där det står kundens adress. Det ska säkerställa att sopkärlet alltid kommer att hamna på rätt plats. Det blir också lättare för de kunder som ställer fram sina kärl till en gemensam samlingsplats att få med sig rätt kärl hem efter tömning.

Om dina kärl inte är placerade vid tomtgränsen kommer vi utföra arbetet inne på tomten. Om dina kärl står inne i till exempel garage eller förråd ber vi dig att ställa ut dem tills vi har taggat och märkt dem.

Vi har redan utfört ett motsvarande arbete för alla verksamheter och flerfamiljsfastigheter i Bjuv och Åstorp.

Vi kommer att påbörja arbetet i Bjuv, för att därefter fortsätta med villor i Åstorp. Arbetet med att märka upp sopkärlen beräknas att pågå under 3-4 månader. Ohlssons, som tömmer sopkärl i Bjuv och Åstorp, planerar att börja att läsa av taggarna på kärlen automatiskt den 30 oktober 2023.