Lämna förpackningar utan att checka in på återvinningscentralen i Höganäs

Från och med onsdag 25 januari kan du lämna förpackningar och tidningar vid Återbygget utanför återvinningscentralen i Höganäs. Då behöver du inte checka in på ÅVC.

Det betyder att du på ett smidigt sätt kan lämna förpackningar och tidningar utan att behöva åka in på återvinningscentralen. På den nya återvinningsstationen bredvid Återbygget kan du lämna:

  • Pappersförpackningar
  • Wellpapp
  • Plastförpackningar
  • Färgade och ofärgade glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Tidningar

Du kommer inte längre kunna lämna förpackningar inne på Höganäs återvinningscentral när stationen vid Återbygget har öppnat. Du kommer fortfarande att kunna lämna övrigt avfall (som inte är förpackningar) precis som vanligt inne på återvinningscentralen. Här hittar du en översiktskarta över Höganäs återvinningscentral och var du kan lämna olika typer av avfall.