NSR bidrar till grön omställning

Helsingborg är en av Europas mest innovativa och klimatsmarta städer. Nu tar staden initiativ till Helsingborgsdeklarationen, en satsning som innebär att aktörer från hela logistikkedjan ska göra regionen till Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav – ett initiativ som NSR stöttar.

– Detta är startskottet för ett nytt samarbete mellan kommun och näringsliv i logistik- och förpackningsfrågor. Ambitionerna är helt i linje med NSR:s mål och planer. Vi är en länk i en kedja och därför behöver vi samverka med verksamheter som finns i vår region för att hitta lösningar för framtiden, säger vd Ulf Molén.

Exempelvis har NSR länge varit en stark förespråkare för fossilfritt bränsle vilket bidragit till att regionens bussar drivs med biogas sedan många år tillbaka, vilket även gäller regionens sopbilar.

– Vi tror starkt på att säkra tillgången på lokalt förnybar energi genom biogas, säger Ulf Molén.

Ambitiöst gemensamt mål

Helsingborgsdeklarationen syftar till att nå nettonollutsläpp år 2030. Det betyder att utsläppen av växthusgaser som till exempel koldioxid och metan ska motsvara noll. Det gäller transporter, el och fjärrvärme, uppvärmning, industri, arbetsmaskiner, jordbruk och avfall.

Aktörer som ansluter sig till samarbetet kommer att ingå i ett nätverk av aktörer från hela logistikkedjan. Alla som ansluter sig har ambitionen att accelerera sin gröna omställning och agera tillsammans på alla nivåer i hela kedjan.

Läs mer om Helsingborgsdeklarationen på helsingborg.se