Minska mängden engångsmaterial

Minska mängden engångsmaterial

Funderar du på att erbjuda  “take  away”  men  bekymras av den ökande användning av engångsprodukter?

Då finns lösningen att låta kunden ta med sin egen matlåda! Så här skriver Livsmedelsverket:

”Om konsumenten har med sig en eget kärl för att förvara mat i så är det upp till konsumenten att säkerställa att kärlet är lämpligt och ändamålsenligt (ev uppfyller kraven i lagstiftningen) för att förvara den mat som man fyller kärlet med. Det kan vara bra att ha en skylt i  restaurangen där detta framgår.”

Så himla fiffigt och bra, eller hur?! Säg till oss om ni vill ha hjälp med att ta fram en skylt.