MÅNA kommer till Torekov 25 september

På söndag kan du som bor i Båstads kommun lämna grovavfall, farligt avfall och elektronikavfall till MÅNA i Torekov hamn kl 11-14. På plats finns även en aktör (lokal idrottsförening) som tar emot saker till återbruk.

Läs mer om vår rullande återvinningstjänst MÅNA och vad du kan lämna. Här finns även MÅNA:s turlista för resten av året.