Loppiskortet utgår vid årsskiftet

Vid årsskiftet försvinner loppiskortet eftersom denna form av ekonomiskt stöd inte är förenligt med lagen. Istället behöver ideella verksamheter skaffa ett kundkort för att lämna avfall hos NSR.

Skaffa kundkort istället

Den 31 december 2023 stängs alla loppiskort hos NSR automatiskt av. Från den 1 januari 2024 behöver även ideella secondhandaktörer ha kundkort för att lämna avfall på våra anläggningar och återvinningscentraler. Ansök i god tid om kundkort.

Varför försvinner loppiskortet?

Med loppiskortet har ideella secondhandaktörer kostnadsfritt kunnat lämna osålt material som avfall hos NSR. Vi har blivit uppmärksammade på att detta inte är förenligt med kommunallagen. Enligt lagen får vi som kommunalt bolag inte utan synnerliga skäl ge avgiftsbefrielse till vissa avfallslämnare eftersom det ses som ett individuellt riktat stöd (kommunallagen 2019:835, 2 kap. 3 § samt 2 kap. 8 §).

Vad kommer det att kosta?

Vill du som har loppiskort veta vad din verksamhets årliga kostnad kan bli med kundkort? Kontakta oss på nsr@nsr.se så får du en ungefärlig beräkning baserad på verksamhetens besöksstatistik de senaste åren.

Tips till secondhandaktörer

  • Tänk ”går detta att sälja?” redan när du tar emot saker. Om möjligt, tacka nej till sånt du inte tror kan säljas vidare.
  • Få sorterat avfall hämtat vid fastigheten. För verksamhetsavfall kan du anlita valfri entreprenör på marknaden.
  • Boka en avfallsrådgivare – våra experter hjälper kostnadsfritt till att se över och optimera utformningen av miljörum, abonnemang och kostnader samt ger tips på bra avfallslösningar.
  • Bli samarbetspartner som hämtar återbruksmaterial hos NSR.

Frågor och svar om NSR:s loppiskort

Med loppiskortet har ideella secondhandaktörer kostnadsfritt kunnat lämna osålt material som avfall på NSR:s anläggningar och återvinningscentraler. Vi har blivit uppmärksammade på att detta inte är förenligt med kommunallagen. Enligt lagen får vi som kommunalt bolag inte utan saklig grund ge avgiftsbefrielse till vissa avfallslämnare eftersom det ses som ett individuellt riktat stöd (kommunallagen 2019:835, 2 kap. 3 § samt 2 kap. 8 §).

Ja, vi har blivit uppmärksammade på att detta inte är förenligt med kommunallagen. Enligt lagen får vi som kommunalt bolag inte utan saklig grund ge avgiftsbefrielse till vissa avfallslämnare eftersom det ses som ett individuellt riktat stöd.

Vi måste följa lagen. Det finns också olika saker att göra för att få ner sina avfallskostnader:

  • Tänk ”går detta att sälja?” redan när du tar emot saker. Om möjligt, tacka nej till sånt du inte tror kan säljas.
  • Få sorterat avfall hämtat vid fastigheten. För verksamhetsavfall kan du anlita valfri entreprenör på marknaden.

Boka en avfallsrådgivare – våra experter hjälper kostnadsfritt till att se över och optimera utformningen av miljörum, abonnemang och kostnader samt ger tips på bra avfallslösningar.

Vill du veta vad din verksamhets årliga kostnad kan bli med kundkort? Kontakta oss på nsr@nsr.se så får du en ungefärlig beräkning baserad på verksamhetens besöksstatistik de senaste åren.