Kommunen tar över insamlingen av förpackningsavfall 2024

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från den 1 januari 2024 och att det från den 1 januari 2027 är krav på fastighetsnära insamling från alla hushåll.

Krav på fastighetsnära insamling

Senast den 1 januari 2027 ska alla bostäder ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall, så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär att invånarna ska kunna lämna förpackningar till återvinning i direkt anslutning till sitt boende. Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.

Vad händer i NSR-regionen?

I NSR:s ägarkommuner erbjuder vi sedan länge fastighetsnära insamling av förpackningar via fyrfacks- eller tvåfackssystem. Vi kommer att se över systemen de närmaste åren för att anpassa dem vid behov efter det nya lagkravet. För majoriteten av hushållen i vår region innebär det nya lagkravet dock inga större förändringar.

Vi informerar fastighetsägare och villahushåll löpande om kommande förändringar via vårt digitala nyhetsbrev, som du kan anmäla dig till på denna sida. I vissa fall kommer vi även att skicka brev per post.

Matavfall ska sorteras ut

Regeringen har även beslutat att alla kommuner ska samla in matavfallet separat från den 1 januari 2024. Det innebär att det blir obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter att sortera ut sitt matavfall.