Kök som räddar käk minskar matsvinnet

Kök som räddar käk minskar matsvinnet

Under 2019 har ett 20-tal restauranger i nordvästra Skåne jobbat aktivt för att minska matsvinnet genom projektet Kök som räddar käk. Arbetet har gett resultat – genom att bland annat väga svinnet, anpassa portionerna och informera gästerna har deltagarna lyckats minska sitt matsvinn rejält.

En stor del av restaurangbranschens matavfall är svinn. 2019 startade NSR  Kök som räddar käk – en satsning för att bistå krögare med utbildning, nätverk och utrustning för att minska matsvinnet. Närmare 20  restauranger i regionen deltar och mätningarna visar att de hittills i snitt minskat sitt matsvinn med drygt 25 procent.

Resultatet från  Kök som räddar käk  visar att det finns potential till förbättringar inom restaurang­branschen. Därför rullar NSR nu ut initiativet i den dagliga driften, där våra avfallsrådgivare kommer jobba för att få med fler nordvästskånska restauranger i arbetet mot matsvinn.

Vill du  också bli ett Kök som räddar käk? Anmäl dig då via vårt formulär eller  kontakta Jonas Fredin  (jonas.fredin@nsr.se)