Just nu pågår vår årliga kundundersökning

Varje år genomför vi en kundundersökning för att kunna bibehålla och förbättra vår service. Du kan komma att bli kontaktad via telefon eller sms och dina svar är anonyma.

Som ett led i vårt förbättringsarbete, och utifrån krav i NSR:s ägardirektiv, genomför vi varje år en kundundersökning för att få fram ett så kallat Nöjd kund-index (NKI).

Frågor om din avfallshantering

Enkäten skickas via sms till slumpvis utvalda invånare (200 personer i varje kommun) samt till bostadsbolag och bostadsrättsföreningar. Undersökningen pågår 9-28 november. En påminnelse skickas den 14 november. Vissa deltagare kan också bli uppringda för en intervju.

I undersökningen ställer vi frågor om hur du som invånare upplever bland annat tömningen av sopor, bemötandet från våra medarbetare, öppettiderna på våra återvinningscentraler samt vad du tycker om NSR generellt. Undersökningen genomförs av företaget Enkätfabriken och sms:et har vår avfallsstrateg Linda Aronsson som avsändare.

Tack för din medverkan!

Vi uppskattar om du vill ta dig tid att delta i undersökningen om du blir kontaktad. Det hjälper oss att få veta hur vi kan förbättra vår verksamhet.

Rapporten beräknas vara klar innan årsskiftet och redovisas för NSR i januari.