Just nu genomför vi en kundundersökning

Varje år gör vi en kundundersökning för att kunna förbättra vår service. I år är det företaget Enkätfabriken som gör undersökningen på uppdrag av oss. Du kan komma att bli kontaktad via telefon eller sms. Du får då också möjlighet att svara på frågorna digitalt.

I undersökningen ställer vi frågor om hur du som invånare upplever bland annat hämtningen av sopor, bemötandet från vår personal, öppettider på våra återvinningscentraler samt vad du tycker om NSR generellt. Sms:et har vår avfallsstrateg Linda Aronsson som avsändare.

Vi uppskattar om du vill ta dig tid att svara på undersökningen om du blir kontaktad. Det hjälper oss att få  veta hur vi kan förbättra vår verksamhet.