Information gällande elektroniska fakturor

Information gällande elektroniska fakturor

Kunder som har elektroniska fakturor (EDI/svefakturor) kan ha fått förändrad information om vilket plusgiro som fakturan ska betalas till (tidigare 77 23 09-1).

Det här gäller from 2020-07-01:
Om fakturanummer består av 11 siffror ska den betalas till:
Bankgiro 682-4940 eller
Plusgiro 475 64 03-4

OCR-numret är samma som fakturanumret.

Se mer information https://nsr.se/faq/jag-vill-ha-sveedi-fakturor-hur-gar-jag-tillvaga/